İŞİDİN QARA BAYRAQLARLA ÇIXIŞINI PEYĞƏMBƏRİMİZ (S.Ə.V), MEHDİ (Ə.S)-IN ÇIXIŞ ƏLAMƏTİ OLARAQ 1400 İL ƏVVƏL BİLDİRMİŞDİR

 

Naim İbn Hammad, Səid İbn Müseyyebdən nəql etdi, o, Rəsullulah (s.ə.v.)-in belə buyurduğunu dedi:Şərqdən Bəni-Abbasa aid qara bayraqlar çıxar.”  Yəni ərəblərin içərisindən qara bayraqlılar çıxar. “Onlar bir müddət davam etdikdən sonra, yenə şərqdən”yəni Yaxın Şərqdən“…bu dəfə kiçik qara bayraqlılar çıxar və Əbu Süfyanın nəslindən bir adamla döyüşərək…” Süfyan kimdir? Hafiz Əsəddir. “Onun soyundan bir adam Bəşər Əsədlə döyüşərək…” Nə qədər dəqiqdir. Sonunda “Mehdinin itaətinə girərlər”-Mehdi (ə.s)-a bağlanarlar. Yoxsa o güc, başı xarab olsa, dünyanı məhv edər. Amma Mehdi (ə.s)-ın itaətinə girəcəkləri üçün mövzu həll olar. İlk Əl-Qaidənin onun-bunun qara bayraqları çıxdı. Böyük qara bayraqlar. İndi daha kiçik“yenə şərqdən, bu dəfə kiçik qara bayraqlar çıxar və Əbu Süfyanın soyundan bir adamla döyüşərək…” onsuz da hal-hazırda bu baş verir. “Mehdinin itaətinə girərlər.” Hər şey mehdiyyətlə əlaqəlidir dedim, anlamazlıqdan gəldilər.

Peyğəmbərimiz (s.ə.v.) deyir: “Üç əlamətin ardından İmam Mehdinin çıxışını gözləyin. Rəsulullaha soruşurlar: “Bu əlamətlər nələrdir ya Rəsulullah? Suriyalıların qarşılıqlı anlaşılmazlıqları. Bir çox qrup öz aralarında razılığa gələ bilmirlər. ” …Və ardından qara bayraqlıların çıxması və Ramazan ayında qorxu.” Ramazan ayına neçə gün qaldı? Doğrudurmu? Doğru imiş. Muhbir-i sadık. Ramazan ayında da bir hadisə baş verəcəyini deyir Peyğəmbərimiz (s.ə.v.) ayrıca. Baxıb görərik.