İNSANLARA FİLMLƏR VƏ SERİALLARLA TƏKƏBBÜR VƏ HAŞA İLAH OLMAQ TƏLQİNİ VERİLİR. ŞÜURALTI OYUNLAR OYNAYIRLAR, BUNA QARŞI DİQQƏTLİ OLUNMALIDIR

 

İnsanlara ilah olmaq, ilahlaşma, təkəbbür hissi filmlərlə də təlqin edilməyə çalışılır. Buna çox diqqət etmək lazımdır. Təvazökar qul olmaq yerinə insanlara ilah olmaq düşüncəsini təlqin edir. Buna şüuraltı oyun da deyə bilərik. Çox diqqətli olmaq lazımdır. Yəni qul olmaq deyil, ilah olmaq ehtirası şüuraltına təlqin edilir. Bu, insanları əyləndirərək edilir. İnsanların şüuraltında ilah olmaq arzusunu tərpəşdirir. Onsuz da insanların şüuraltında belə bir eqoizm duyğusu olur. Bu bir şeytani duyğudur. Onu tərpəşdirən filmlər olmuş.