QURANDA “HƏDİS” SÖZÜNÜN KEÇDİYİ AYƏLƏRDƏN AXIRZAMANA İŞARƏLƏR

 

Yusif surəsi, 6-cı ayə: Şeytandan Allaha sığınıram. “Beləcə, Rəbbin səni seçəcək, sənə sözlərin şərhindən (qaynaqlanan bir məlumatı) öyrədəcək…” [Yusif surəsi, 6]. Allah hz. Yusif (ə.s)-a: “Beləcə, Rəbbin səni seçəcək, sənə hədislərin yozumunu öyrədəcək…” deyir. Və kezailike yectibike Rabbüke ve yuallimuke min tevilil ehadis; Allah sənə hədislərin şərhini öyrədəcək deyir. Bu eyni zamanda hz. Mehdi (ə.s)-a da işarə edən bir ayədir. Demək ki, Mehdi (ə.s) da hədislərin şərhini; hədis, xəbər, məlumat, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-dən gələn məlumatları çox yaxşı biləcək. Allah hz. Yusif (ə.s)-a hədislərin şərhini öyrətmişdi. Demək ki, Mehdi (ə.s)-a da öyrədəcək. Lekat kane fi kasasihim ibratun li ulil elbab mekane hadisen. Şeytandan Allaha sığınıram, “And olsun, onların rəvayətlərində təmiz ağıl sahibləri üçün bir ibrət vardır. (Bu Quran) uydurulmuş bir kəlam deyildir. Ancaq özündən əvvəlkiləri təsdiqləyən və hər şeyi müfəssəl izah edəndir; iman gətirən bir camaat üçün hidayət və rəhmətdir.” [Yusif surəsi, 111] “And olsun, onların rəvayətlərində təmiz ağıl sahibləri üçün bir ibrət vardır” Yəni yaxşı bilənlər üçün bir ibrət vardır. Bu Quran uydurulan bir hədis deyil, yəni uydurma bir hədis deyil.

 

AXIRZAMAN HƏDİSLƏRİ BİR-BİR ZAHİR OLUR

“Türk, Firat üzərinə sürətlə gedər.” deyir. (Yevmü’l Halas, Səhifə 583) Hal-hazırda, Mehdi (ə.s) dövründə olan hadisədir. “Türk, Firat üzərinə sürətlə gedər.” Min illik əsərdə keçir. “Sanki onlar quşlardan dabbələrə minmiş, Firat üzərinə ardıcıl düzülmüşlər.” F104-lər, F16-lar… “Sanki onlar quşlardan dabbə” Dabbə; hərəkət edən varlıq. Sanki quşlardan deyir, bu təyyarə deyilmi? Minmiş olaraq və ardıcıl yan-yana düzülmüş olaraq o istiqamətə doğru axarlar deyir. “Türk, Firat üzərinə sürətlə gedər.” Hədis deyir. Tam deyildiyi kimi hal-hazırda Türk Ordusu Firat üzərindəki Cerablusa hərəkət etdi.

 

QAF SURƏSİ, 2-Cİ AYƏNİN ŞƏRHİ

Qaf surəsi 2-ci ayə, şeytandan Allaha sığınıram. “Ben acibu en ceahüm münzilin minhum fe kalel” Ayədə deyir ki, Allah: “Onlara öz aralarından xəbərdarlıq edən (bir mehdi) gəlməsinə təəccüb edən kafirlər dedilər: “Bu çox əcaib (qəribə) bir şeydir.” Əcaib bir insan deyirlər. Bədiüzzaman Mehdi üçün nə deyir, “Mən Axırzamanın o əcaib şəxsi kimi heç bir cəhətdə ola bilmərəm.”  Allah ayədə də deyir: “Axırzamanın əcaib şəxsi.” Adamlar, Qaf surəsinin 2-ci ayəsində inkarçılar “vel acibu en ceahüm münzilin minhum fe kalel kafiruna haza şey’un acib, doğrusu özlərinə içlərindən bir qorxuducu, Mehdi, bir təbliğçi gəlməsinə təəccüb edib kafirun və kafirat dedilər ki; bu əcaib bir şey, qəribə bir insan.” Bədiüzzamanın sözünə tam uyğundur.