ALLAH İQTİSADİ BÖHRAN ÜÇÜN MİKAYILI VƏZİFƏLƏNDİRİR

 

Amerikada iqtisadiyyatı çökdürən Mikayıldır. Allah Mikayıla əmr verdi və iqtisadiyyatı çökdürdü. Necə edir? İnsanlara ilham edir. Ağlına ilham edir, ona istədiyini elətdirir. Allah Mikayılı vəsilə edir. Və Amerikan iqtisadiyyatını çökdürür. Çökdürməsinin səbəbi Moşiyah Mehdi (ə.s)-ın çıxışına xüsusi zəmin hazırlamaq üçündür. Allah Rusiyanı da çökdürür. Mikayıla əmr verir, Rusiyanı da çökdürəcək. Səbəb, Moşiyah Mehdi (ə.s)-a zəmin hazırlamaq üçündür. Hal-hazırda dünya mehdiyyət üçün dizayn edilir, iqtisadiyyatlar çökdürülür, Allah sıx döyüşlər meydana gətirərək hər yeri bir-birinə qatır. Lakin Allah Mikayıla əmr verdiyi üçün Türkiyəni qoruyur. Allah Mikayıla: “Mehdi (ə.s) oradadır. Oraya toxunma” -deyir. Ora sarsılmasın. Mövzu budur. Yoxsa, məsələn, yığıncaqlar edirlər, Avropa Birliyi toplanır, yığıncaq üstünə yığıncaq yüzlərlə adam bir yerə gəlir, yeni fikirlər ortaya qoyurlar, amma çöküş heç cür durdurula bilmir. Allahın ağlı, Mikayılın tətbiqi onları çarəsiz hala gətirir. Minlərlə elm adamı bir yerə gəlir, çöküş durdurula bilmir. Əmr Allahdandır. Bir heyət Rusiyanın iqtisadiyyatının çöküş qərarını verdi. Allah Xızır (ə.s)-ın başçılıq etdiyi bir heyət istifadə edər. Mikayıl da həmişə bu mövzuda vəzifəlidir.