HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN CƏNNƏTLƏ ƏLAQƏDAR ŞƏRHLƏRİ

 

CƏNNƏTDƏ İNSANIN NƏFSİNİN ARZULADIĞI, ZÖVQ ALDIĞI HƏR NEMƏT VARDIR

Zuxruf surəsi 71. Şeytandan Allaha sığınaram. Allah, “Orada”, cənnətdə “nəfslərin istədiyi və gözlərə xoş gələn hər şey olacaqdır.” deyir. “Müəyyən şeylər vardır” demir. “Hər şey” nə deməkdir? İnsan üfüqünün, insan beyninin qavradığı hər şey.  “Siz orada əbədi qalacaqsınız.” Nə qədər? Sonsuza qədər.

Fussilət surəsi, 31. Şeytandan Allaha sığınaram “Orada”, cənnətdə “sizin üçün nəfsinizin çəkə biləcəyi hər şey hazırlanmışdır. Orada istədiyiniz hər şey vardır.” Məsələn, Allah deyərdi ki, “müəyyən şeylər sizindir”, amma “hər şey” deyir. Ətrafına bağlı, fikrinə bağlı. Nə istəyirsənsə.

Səhabələr də o dövrdə, bu məntiqdə olan bəzi kəslər kimi maraqlanırlar. Deyirlər ki, hz. Büreydə rədiyallahu ənh izah edir: “Bir adam Rəsulullah əleyhissalatu vəssalamdan: “Cənnətdə at varmı?” deyə soruşdu.” İndiki insanlar nə soruşar? “Gəmi varmı?” “Yarış avtomobili varmı?” O dövrdə olan birisi nə deyə bilir? Onun üçün maraqlı olan atdır. “Əleyhissalatu vəssalam da: “Allah Təala Həzrətləri səni cənnətə qoyduğu təqdirdə, qırmızı yaqutdan”, bax yaqut bir maddədir. Ət deyil, yəni ət, sümük deyil. qırmızı yaqutdan bir at üzərində orada gəzmək istəsən, o, səni istədiyin hər yerə uçuracaq” buyurdular.

Bax, həm çox sürətli, həm də orada yaqutdan hazırlanan bir vasitə var. İndi lüks avtomobillər filan qırmızı olur rəngi, yaqut kimi parlayır, həqiqətən tərtəmizdir. İndi uzaqdan qırmızı rəngli, son model, gözəl bir avtomobil necə görünür? Yaqut kimi parlamırmı? “Səni uçurar” deyir. Yəni ağlasığmaz bir sürətlə gedərsən, istəsən havada da uçarsan. Bundan sonra digər biri də:Maraqlananlar bax ard-arda. Cənnətdə dəvə varmı? deyə soruşdu. Onun üçün də dəvə çox maraqlıdır. Məsələn, indi buradakı gənclər üçün nə? Gəmi və yarış avtomobili. Bu, onlar üçün qeyri-adi gəlir. O dövrdə də, bunlar onlar üçün qeyri-adi gəlir. Amma buna əleyhissalatu vəssalam əvvəlkinə söylədiyi kimi söyləmədi. Belə buyurdular: Əgər Allah səni cənnətə qoysa, orada ürəyinin hər istədiyi” ağlına, üfüqünə gələn, xoşuna gələn, yəni sənin mədəniyyətinə, ədəbinə, məlumatına uyğun olaraq xoşlandığın gözünün hər xoşladığı şey olacaq. Tirmizi, Cənnət 11, (2546).

Qavraması üçün; çünki bəllidir ki, əvvəli, axırı gəlməyəcək. Biri dəvəni, o biri başqa bir şeyi soruşacaq. Əvvəli, axırı gəlməyəcəyi üçün, ayənin ümumi hökmüylə açıqlayır. Deyir ki, “Canınızın istədiyi, nəfsinizin xoşlandığı, düşüncənizin anlaya bildiyi, mədəniyyət və ədəbinizin əhatə etdiyi hər nə varsa hamısı olar.” Ona görə də, təəccübləndilər. Bax, deyirlər ki, “Cənnətdə gəmi necə olar?”. Gəmi Allah üçün fövqəladə bir şeydir. Səni burada imtahanın gərəyi olaraq Allah məlumatlandırır. Sənə gəmini göstərir. Sənin gözündə gəmi çox böyük; amma cənnətin gəmisini gördüyündə buradakı gəmini sən heç bəyənməzsən. Sənə yük arabası kimi gəlir, çox primitiv gəlir. Çünki cənnətin gəmisi havada da uçur, dənizin altında da gedir, dənizin üstündə də gedir və səninlə danışar. Hər əmrini edir. Məsələn, “qarşı adaya get” deyərsən, reaktiv təyyarə kimi aparar. İstəsə oradakı qılmanlardan biri aparar, istəsə özbaşına gedər. Çünki orada hər şey Allahın ağlıyla hərəkət edir, hər şey ağıllıdır.

 

CƏNNƏTDƏ İNCİDƏN ÇADIRLAR VARDIR

Rəsulullah (s.ə.v) buyurdu ki: Cənnətdə, mömin üçün, içi boş tək bir incidən bir çadır vardır. Bax, incidən. Biz inciyə baxırıq, kiçik bir şey; amma sən o incinin içində yaşayanlardan bir soruş gör o, inci elə kiçikdirmi? İncinin içindəki atomlardan bir soruş görək “inci nə qədərdir?” “Kainat kimi böyük” deyər. Ucu bucağı yoxdur. Allah incidən bir çadır meydana gətirir, maddəsi ondan hazırlanır. Bir rəvayətdə genişliyi 60 mildir.” O qədər geniş, ucsuz-bucaqsız, çox geniş. “Hər küncündə bir qadını olar,” xanımı olar, halalı, qadın, yəni gözəl, dəbdəbəli qadınlar hər bir küncündə olar. “heç biri digərini görməz ayrı-ayrı yerlərdədirlər. Mömin bunların hər birini gəzər.” Harada keçir? Buxaridə. Bedül-Halk 8, Təfsir, Rəhman 1, 2, Tövhid 24; Müslim, Cənnət 23, (2838); Tirmizi, Cənnət 3 (2530).

 

CƏNNƏTDƏ GÖZƏL SƏSLİ HURİLƏR VƏ CƏNNƏT ƏHLİNİN GETDİYİ ƏYLƏNCƏ MƏKANLARI VARDIR

Rəsulullah (s.ə.v) buyurdu ki: Cənnətdə qara gözlülərin (hurilərin) toplanma yerləri vardır. Orada, bənzərini məxluqatın (yaradılmışların) heç eşitmədiyi gözəl bir səslə mahnı oxuyarlar.” Deməli, mahnı gözəl bir şeymiş. Cənnətdə elə bəstələr, elə mahnılar var ki, bizim məsələn, dünyada ən bəyəndiyimiz mahnı onun yanında heç bir şey qalar. Dinlədikcə insan məst olur, mahnıda içi əriyir. Dəfələrlə dinləmək istəyir. Necə mahnılar? Yüzlərlə, minlərlə, milyonlarla. Hurilər söyləyirlər. Huri səsi də necə bir səs təxəyyül edin.

Cənnətdə hurilərin toplanma yerləri vardır. Yəni belə məsələn, buranın diskosu kimi düşünün, buranın əyləncə yerləri kimi düşünün. Gözəl səslə tərənnüm edəcəklər deyir. Yaradılmışlar onların səsi qədər gözəl bir səsi, o ana qədər heç eşitməmiş olacaqlar.Orada mahnı oxuyurlar. Oraya da möminlər, onların səslərini dinləmək üçün gedirlər. Toplanma yeri dediyi odur. İndinin əyləncə yerlərini düşünün, ona bənzər.

 

CƏNNƏT AĞACLARINDA QIZIL BƏZƏKLƏR VARDIR

Cənnətdə heç bir ağac yoxdur ki, gövdəsi, qızıldan olmasın. Ağaclarda qızılla bəzəmə var, hamısı belə bəzəkli. Məsələn, bəzi quşlar var, qızıl rəngi olur, qızıl rəngli böcəklər olur. Orada ağaclar da qızıl rənglidir. Yəni ağaclarda qızıl rəngli bəzəklər var.

 

CƏNNƏTDƏ GECƏ YOXDUR

Cənnətdə gecə yoxdur. Cənnət işıq və nurdan ibarətdir. [Ramuz el-Ehadis-2, səh. 366/4]

 

CƏNNƏT ƏHLİNİN ƏN  ZÖVQ  ALDIQLARI  NEMƏT, ALLAHIN CAMALININ TƏCƏLLİSİNİ GÖRMƏK OLACAQ

Əbu Davud rəvayəti belədir. Cənnət əhli cənnətə, cəhənnəm əhli də cəhənnəmə girdikləri üçün, bir münadi belə səslənəcək: Allah bizim üzlərimizi aydın etmədimi? Tərəzimizi ağır edib bizi atəşdən qurtarmadımı? Dərhal o anda pərdə açıq ona baxacaqlar, vallah Allah onlara Özünə baxmaqdan daha sevimli və gözlərdən daha işıqlandırıcı bir şey verməmişdir. Allahın təcəllisini görürlər və “Ən çox zövq aldıqları bu olacaq” deyir.

 

CƏNNƏT PALTARLARI DÜNYADAKINA BƏNZƏR, ANCAQ ÇOX DAHA KEYFİYYƏTLİ OLACAQ

Ebu Musa El Eşari (r.ə)-dən nəql edilən rəvayət belədir: O, Bəsrə minbərində belə dedi; Allah cənnət əhlinə xəbər salıb soruşdu. Allah sizə verdiyi sözünü yerinə yetirdi mi? O anda onlar özlərinə verilən zinətlərə üzük, boyunbağı, bilərzik, ucu bucağı yoxdur, hər şey. “Paltarlara”, paltara niyə təəccüblənmirsiniz? Məsələn, gəmiyə təəccüblənir, amma paltara təəccüblənmir. Paltar da xüsusi emal olunmuş bir şeydir. Cənnət paltarları dünya paltarlarına bənzəyəcək. Elə fövqəladə bir fərqlilik yoxdur, yaxındır. Amma parça keyfiyyətləri fərqlidir, qırışmaz, parlaqlığı, rəng gözəlliyi hər istiqamətdən nəfisliyi ilə diqqət çəkər.

Yoxsa cənnət paltarlarıyla dünya paltarları bənzər olacaq. “Meyvələrə, tərtəmiz yoldaşlara, çaylara belə bir baxacaqlar Çay dediyi elə kiçik bir şey deyil. İndi, burada boğazdan axan bir çay var, dənizdən bir çay. Biz haradayıq? Yüksəkdəyik. Deyir ki, “Yüksəkdə taxtlardadırlar, altlarından çay axar”, belə böyük dəniz kimi çaylar; amma sakit, gözəl, xoş sonra belə deməkdən özlərini saxlaya bilməyəcəklər. “Allah bizə verdiyi sözünü yerinə yetirmişdir. Mələk tam üç dəfə Allah sizə verdiyi sözü yerinə yetirdimi? deyə soruşacaq? Onlar da özlərinə vəd edilən hər şeyin əskiksiz yerinə yetirildiyini görüncə, Bəli deyəcəklər.

 

ALLAHIN CAMALININ TƏCƏLLİSİ GÖRÜNÜNCƏ CƏNNƏTİN HƏR YERİNİ BÖYÜK BİR HƏYƏCAN VƏ HEYRANLIQ BÜRÜYƏCƏK

Abdullah ibn Məsud (r.ə)dən; Biz Allahın Rəsulullah (s.v)-in yanındaydıq. Qədr gecəsi aya baxdı və belə buyurdu: Siz Rəbbinizi eynilə bu ayı gördüyünüz kimi açıqaşkar görəcək və Onu görməkdən ən kiçik bir şübhəniz olmayacaq. Yaxud da bir-birinizi sıxışdırmayacaq çox rahatlıq içində onu görəcəksiniz, dedi.” Yəni Allahı rahat bir şəkildə görəcəksiniz, təcəllisini. “Çünki Allahı Təala qullarına təcəlli edib, gözlərindən pərdəni qaldırıb Onu gördüklərində bütün çaylar coşacaq, ağaclar yellənib səslər çıxaracaq.” Ağaclar sevincdən rəqs edirlər, hamısı şüurludur. “Bütün qəsrlər atəş qığılcımları ilə avaz verəcək”. Yəni belə hər yer işıqlanacaq, hər yerdə bir canlılıq, lətafət, həyəcan əlaməti meydana gələcək. Bulaqlar daha sürətli axacaq”. Heyranlığı vurğulamaq üçün. “gözəl qoxular həyətləri və qəsrləri əhatə edəcək.” Allah təcəlli etdiyində, hər yeri. “Hər tərəfdə gözəl qoxu verən müşk və kafur hiss ediləcək. Quşlar səs-səsə verəcək, hurilər bütün gözəllikləriylə göz qamaşdıracaq.” Axirətdə Allahın təcəlli etdiyi vəziyyətdə.

 

CƏNNƏTDƏ ALLAHIN RUHU HƏR YERƏ VƏ HƏR ŞEYƏ HAKİM OLDUĞUNDAN ƏŞYA DA DANIŞAR

Enes ibn Malik (r.ə)-dən Peyğəmbər (s.ə.v) buyurdu: “Allah Adnen cənnətlərini yaradıb ağaclarını öz qüdrətiylə tikdiyi zaman ağaclara “Başla, danış deyər” deyir. Şüurlu, ağac Allahın ruhunu daşıyır. Ağac da belə danışdı: “Möminlər nicata çatmışdır.” Allah ondan sonra belə buyurdu, “Ey krallar yurdu nə xoşbəxt sənə.” Beyhaki, səhifə 364.

Allah cənnətə də “Başla, danış” deyir, cənnət də danışır. Yəni Allah hamısına tək-tək söyləyir. Hər yerdə Allahın ruhu hakim olduğu üçün. Cənnət də danış deyincə “Ya Rəbbi ondan məmnun olduğun insan nə xoşbəxt” deyir. Yəni Allah hər yerdə ruhunun hakim olduğunu göstərmək üçün, möminlərə onların xüsusiyyətlərini göstərir. Hər şey canlıdır. Məsələn, stəkan da elə, dayanar qədəh, “Necəsən?” deyirsən “Təşəkkür edirəm. Allah razı olsun” deyir. “Gəl içindəkini içim” deyərsən, gələr içərsən. Yerinə geri gedər. Nə istəyirsənsə edər. Eyni bir canlı, çox şüurlu bir varlığı düşün, nə deyirsənsə edər.

 

CƏNNƏTDƏ İLK DƏFƏ GÖRÜLƏCƏK YENİ RƏNGLƏR OLACAQ

“Hər bir meyvənin 72 ayrı rəngi vardır.” Məsələn üzüm, 72 ayrı rəngdə üzüm var. Məsələn nar, 72 ayrı rəngdədir. Burada bir rəngdə, iki rəngdə olur. Alma neçə rəng olar? Ən çox üç, dörd rəng olar. “72 ayrı rəngdədir” deyir. Məsələn, mavi alma, sarı alma olur. Amma bizim bilmədiyimiz rənglərdən bəhs edir, 72 rəng. Bizim bildiyimiz 7 rəng var. Orada 72 rəngdən bəhs edir. İlk dəfə yeni rənglər görəcik, bilmirik.

 

BƏZİ İNSANLAR CƏNNƏTDƏ ALLAHIN İNSANLARI YENİDƏN DİRİLDİLİB YARADACAQ OLMASINA TƏƏCCÜBLƏNMİR, AMMA GƏMİ OLMASINA TƏƏCCÜBLƏNİR

“Ey Allahın elçisi, cənnətdə xurma varmı? Çünki mən xurmanı çox sevirəm”, səhabələrdən biri deyir. Görürsənmi eyni suallar. Adam təəccüblənir, “yarış avtomobili necə olar?” deyir. Yaxud “kino necə olar?” deyir. Sənə onsuz da nümunə olaraq bu dünyada qəsdən təqdim edilir, televiziya qəsdən təqdim edilir. Məsələn, deyir ki, “Axirətdə möminlər taxtlarına oturarlar, baxarlar. Bir şeyə baxarlar, oradan cəhənnəmin içində insanları görərlər” deyir. Bu nədir? Televizor. 3 ölçülü olaraq görür. Yəni televizor kimi bir cisim var. Məsələn, bəlkə kvars kimi bir şey, almazdan bir parça; amma baxdığında orada görüntü də görürsən. Adam çox təəccüblənir.

Allah sənə televizoru axirətdə əslini görməyin üçün, onsuz da qəsdən yaradır. Gəmini gözündə əcaib böyütmüş. Gəmi Allah üçün fövqəladə bir şey, qoz qabığı kimi bir şey, sıradan bir şeydir. Sən gözündə böyüdürsən. Bir də buradakı gəminin çoxlu mühərriki filan səni narahat edər. Mazut qoxusuyla filan silkələnərək gedirsən, xeyli narahat olursan. Orada tük kimi gedəcək. Səs çıxarmaz, çox sakitdir. Yayla kimidir içi, belə dar gəmi də deyil. İstəsən havada uçar, istəsən dənizin altında gedər. İçində hər növ yemək vardır.  Yeməyə “gəl bura” desən, gəlir. Bu dünyadakı gəmi sənə çox kobud gəlir, çox primitiv gəlir. Məsələn, hədisdə cənnət bazarlarından bəhs edilir. Buradakı bazarlar sənə çox primitiv gəlir. Axşama qədər silirlər. Orada nur kimi bazar, heç bir şəkildə çirklənməz. Minlərlə adam içindən keçəcək; amma tərtəmiz.

 

CƏNNƏTDƏ QİYMƏTLİ DAŞ-QAŞLARLA BƏZƏNMİŞ GÖZƏL QAPILAR VARDIR

Cənnətin qapıları var. Bəzəkli, gözəl qapılar; amma bəlkə də nurdan qapılar, almaz kimi belə daş-qaşlarla bəzənmiş qapılar. Getdiyimizdə görəcəyik, inşaAllah.

 

“ALLAH QURANDA FƏRQLİ CƏNNƏTLƏRİN VARLIĞINDAN BƏHS EDİR; ADN CƏNNƏTLƏRİ, FİRDEVS CƏNNƏTLƏRİ.. BƏS HƏR MÖMİN HƏR CƏNNƏTİ GÖRƏ BİLƏCƏKMİ?”

Qat-qat cənnətlər. Əslində möminlər hər cənnətə keçə bilir. Məhəllələr kimi düşünün. Elə qat-qatdır. Məsələn, birisi orada, cənnətdə oturur. Yoldaşı -cənnət çox böyük bilirsiniz- 10 min km. kənarda fərz edək. Ağlından keçirməsiylə orada olması bir olur. Yəni işıq sürətindən daha yüksək bir sürətlə gedir, dərhal orada olur. Xəyal sürəti ən yüksək sürətdir.

 

HƏDİSLƏRƏ GÖRƏ, ALLAH İSTƏDİYİ AN CƏNNƏT ƏHLİNƏ TƏCƏLLİSİYLƏ GÖRÜNƏCƏK

Məsələn, bir rəvayətdə deyir ki, “Cümə günləri görünər” deyir. Amma digər rəvayətlərdən də tez-tez görünəcəyi aydın olur, təcəlli olaraq və “ən çox insanların zövq aldığı hadisə bu olacaq” deyir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) “Bu göydəki ayı gördüyünüz kimi görəcəksiniz” deyir.

 

CƏNNƏTDƏ HƏR CÜR ÇALĞI ALƏTİ VARDIR

Sən çalğı alətini gözündə çox böyüdürsən. Çox fövqəladə bir şeydir. Nəhayət bir ağacın üzərinə tellər çəkilmiş. O, onu gözündə çox böyüdür. Allah üçün o, çox primitiv, sıradan bir şeydir. Cənnət çalğıları onlarla müqayisə olmaz. Yəni çıxartdığı səslərin, keyfiyyətin, üstünlüyün, texniki istiqamətinin mükəmməlliyinin müqayisəsi olmaz.

 

CƏNNƏT AĞACLARI QIZILLA BƏZƏNMİŞDİR

Ağaclar belə küt bir gözəllikdə deyil. Müxtəlif daşlarla, qızılla bəzəklidir. Allahın zövqünə uyğun olaraq. Biz də orada gördüyümüzdə çox-çox bəyənəcəyik. Amma indi düşüncəmizdə hazırladığımızda dar sahədə düşünə bilirik. İnsanın beynində adi bir məntiq çıxa bilər. Allahın yaratdığı sənəti gördüyümüzdə nəfəsimiz kəsiləcək. Biz indi səthi bir məlumatla, texniki istiqamətdən hadisəni bilirik.

 

“CƏNNƏTDƏ SADƏCƏ SUDAN DEYİL; BALDAN, SÜDDƏN ÇAYLAR DA OLACAQ.”

O bolluğunu ifadə etmək üçün. Çox, bol mənasında.

 

CƏNNƏT VİLDANLARI, QILMANLAR..

Vildan; kiçik uşaqlardır. Kiçik yaşda ölən uşaqlar orada, cənnətdə vildan olaraq qalarlar. Orada qaçırlar, əylənirlər, qışqırırlar, çağırırlar.

Qılmanlar; kişi xidmətçilərdir.

Cənnət qapısından girdiyində, təbii ona bir zövq olur. Cənnətin xaricində olduğunda mömin gözləmə halında olur, təbii həyəcan içində; amma qapıdan içəri addım atdığında onsuz da sonsuzluğa qovuşmuş olur. Yəni orada Allah bəlkə də bir maqnit sahə meydana gətirir, biz nə olduğunu bilmirik. Lakin qapıdan içəri addımını atmasıyla birlikdə sonsuzluğa kilidlənir. Artıq bir daha cənnətdən çıxması mümkün deyil. Cənnətin içinə girdimi bir daha çıxmır.

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) “Cənnətdə kökü qızıl olmayan heç bir ağac yoxdur” deyir. Yəni kökləri də qızıldan bəzəklidir. Belə kobud torpaq, kobud ağac mənası yoxdur.

 

PEYĞƏMBƏRİMİZ (S.Ə.V)-İN YARIŞ MÜSABİQƏLƏRİNƏ QATILDIĞINA DAİR RƏVAYƏTLƏR

“Rəsulullah (s.ə.v) buyurdular ki: “Bu üç şeydə bəxşiş vardır: Yəni nəticəsində bəxşiş verilə bilər. Dəvə yarışı və ya at yarışı, yaxud da ox yarışı.” Yəni yarış Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in məqbul gördüyü, dinin də məqbul gördüyü bir şeydir. Cənnətdə də var; möminlər yarışla əylənirlər. Əylənmək məqsədiylə avtomobil yarışı, gəmi yarışı keçirir və yaxud qaçır, yaxud da atla yarış edirlər.

“Rəsulullah (s.ə.v) atını məşqə qoyar, (sonra da) onunla yarışa qatılardı.” Şəxsən özü atı uçurur, maşaAllah.

Hz. Enes (r.ə) izah edir: “Rəsulullah (s.ə.v)-in Adba adında bir dəvəsi vardır. Bu bütün yarışlarda qazanardı. Bir gün minik dəvəsi üzərində bir bədəvi gəldi və yarışda Adbanı keçdi. Bu vəziyyət səhabələrin acığına gəldi. Dəvə Peyğəmbər (s.ə.v)-in dəvəsini keçdi deyə əcaib acıqları tutmuş, yəni adamdan qıcıqlanmışlar. Rəsulullah (əleyhissalatu vəssalam), kədərlərini üzlərindən oxuyunca bu şərhi etdi: “Yer üzündə, yüksəltdiyi hər şeyi ardından alçaltmaq Allahın üzərinə bir haqdır.” “Hər yüksəlişin bir enişi vardır” deyir, “hər enişin də bir yüksəlişi vardır. Hər yüksələn bir gün mütləq aşağı enəcək” deyir. “Mənim dəvəm belə olsa” deyir, “yaxud da atım belə olsa, çox güclü də olsa bir gün mütləq zaval tapacaq” deyir. Çox gözəl, əhəmiyyətli bir ölçünü vurğulamış olur. Hər kamalın bir zavalı vardır, hər zavalın da bir kamalı vardır, deyə bilinər.

Hz. Aişə (r.ə) izah edir: “Rəsulullah (ə.s) mənimlə qaçış yarışı etdi.” Hz. Aişə (r.ə) “Yarışda mən qalib gəldim” deyir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-i keçmiş.

 

“CƏNNƏT ƏHLİ CƏHƏNNƏMDƏKİLƏRİ SADƏCƏ GÖRMÜRLƏR, EYNİ ZAMANDA ONLARLA DANIŞIRLAR DA.”

Təbii onlara deyirlər: “Allahın vədinin haqq olduğunu gördünüzmü?” “Biz haqq olduğunu gördük, cənnətdəyik” deyirlər. “Siz də bəlanızı gördünüzmü?” deyirlər. Onlar da “bəli, gördük” deyirlər. “Necə də, doğrumuymuş Allahın dediyi?” deyirlər. “Doğruymuş” deyir.

Məsələn, müsəlmanlar otururlar, bir yerlə maraqlandıqlarında, orada onların televizorları var. Yəni belə qarmaqarışıq cihazlarla deyil, çox asan işləyən sistem; çünki burada səbəbə ehtiyac var, orada səbəbə ehtiyac yoxdur. Düşünün bir inci, onun üzərində təcəlli edir, görüntü görürsən. Hər şeyi görə bilirlər. Məsələn, cəhənnəmin içindəki insanları da, onların müxaliflərini filan da görmək istədiklərini dərhal bir işarə etdiklərində və yaxud bir düyməni basdıqlarında, yaxud da ürəkdən keçirdiklərində, həmin an görə bilirlər.

 

CƏNNƏT ƏHLİ XOŞ ƏTİRLİ, GÖZƏL QOXAR

Cənnətdəki qablar qızıldan, gözə nə qədər xoş gələcəyini düşünün. “Oradakı insanların tərləri xoş ətirli, gözəl qoxacaq.” Məsələn, burada çox narahat edici olur, elə deyilmi? Xeyli məşğul olurlar, dezodorant o, bu.

 

CƏNNƏTDƏ HƏYAT YOLDAŞLARI ARASINDA HEÇ BİR ANLAŞILMAZLIQ YOXDUR, ÜRƏKLƏRİ TƏK BİR İNSANIN ÜRƏYİ KİMİ OLACAQ

“Qadınla kişinin qəlbləri tək bir adamın ürəyi kimi eyni duyğular daşıyacaq”deyir.  “Aralarında nə anlaşılmazlıq, nə çəkişmə meydana gələcəkdir.” İndi adamlar it-pişik kimi bir çoxları dalaşır ər-arvad. Böyük hissəsi daim savaş halındadırlar. “Tək bir insanın qəlbi kimi olacaq, ikisinin qəlbi” deyir. Bir-birlərini çox sevəcəklər, heç bir şəkildə anlaşılmazlıq, mübahisə olmayacaq, deyir. “İkisi birlikdə səhər-axşam Allahı Təalanı üluhiyyətinə yaraşmayan sifətlərdən tənzih edəcəklər.” “Ya rəbbim Sənə həmd olsun. Sən çox mükəmməlsən, qüsursuzsan deyəcəklər” ər-arvad birlikdə deyir.

 

CƏNNƏT QADINLARININ DƏRİLƏRİ DÜMAĞ VƏ TƏRTƏMİZDİR

“Cənnətliklərə veriləcək qadınlar olan hurilərin baldırlarının ağlığı yetmiş qat paltarın altından görülər” Yetmiş qat paltar ayrı-ayrı görünür, dəriləri də dümağdır. Yəni çılpaq bədəni də görülür; amma o yetmiş qat paltarı da ayrı-ayrı görülür. “Saxlanmış yumurta kimi dümağ olan cənnət qadınlarının bədənlərinin incəliyi yumurtanın qabığı içindəki ağ qisimi örtən şəffaf pərdənin incəliyi kimidir.” (I Kəsr 3/417) Yəni yaxşı aydın olsun deyə söyləyir, çox narın, çox təmizdir.

 

CƏNNƏTDƏ QADINLARA, HƏYAT YOLDAŞLARINDAN  DAİM  İKRAM VƏ HƏDİYYƏLƏR GƏLİR

Müsəlman xanımların hər birinin bir çadırı vardır. Hər çadırın dörd qapısı olar, hər gün, hər qapıdan o xanıma bir xatirə, bir hədiyyə, bir ikram gəlir. Daim, müntəzəm olaraq həyat yoldaşından ona ikram, xoşuna gələcək hədiyyələr gəlir. Məsələn, indi bir qadın hədiyyə alındığında çox məmnun olur. Dünya hədiyyələri orada gələn hədiyyələrin yanında heçdir. Xoşlarına gələn hər şey, zövq aldıqları hər şey. Hər cür texniki alət və s. dünyada alışdıqları, xoşuna gələn hər şey. Heç biri daha əvvəl gələnin eynisi deyil, nə lağ edən, nə də ac gözlüdürlər, tamahkar deyildirlər, lağ edən də deyildirlər, deyir. Çox gözəl əxlaqlıdırlar, deyir. Ceyran gözlü hurilərdir, sanki sədəflər içində gizli incilər kimidirlər.” (İbn Ebid-Dünya vəqf edilmiş olaraq rəvayət etmişdir, bk. et-Terğib vet-Terhib, IV, 515-516) Məsələn, bax, lağ etmənin nə qədər pis olduğu da buradan aydın olur. Ac gözlü olmanın nə qədər pis olduğu aydın olur.

 

CƏNNƏT AĞACLARI ÇALĞI HALINA GƏLİB CƏNNƏT ƏHLİNİ ƏYLƏNDİRƏCƏK VƏ RƏQS EDƏCƏKLƏR

Allah, “Ürəyinizin istədiyi hər şey” deyir. Onu heç cür qavraya bilmədilər. Sənin mədəniyyətin, məlumatın daxilində, xoşuna gələn, içində məsuliyyət olaraq qalan nə varsa, nədən xoşun gəlirsə. Məsələn, birinin avtomobil yarışından xoşu gəlir, o birinin gəmi yarışından xoşu gəlir, digərinin üzməkdən xoşu gəlir, bəzisinin qadınlarla birlikdə olmaqdan xoşu gəlir, başqa birinin şəkil çəkməkdən xoşu gəlir.

Məsələn, biz bəzək əşyaları mədəniyyətini alırıq. Cənnətdəki qadına dünyadakı bəzək əşyalarını versən, xeyli narahat olar. Heç xoşlamaz. Ən əla bəzək əşyasını versən “heç ehtiyac yoxdur” deyər.

 

CƏNNƏTDƏ TƏRS İNSAN YOXDUR

Cənnətdə tərslik edən, nalayiq hərəkətlər edən, tamahkar olan bir insan yoxdur. Qəzəb, qorxu onlar yoxdur.

 

CƏNNƏTDƏ HƏR ŞEY MÜSBƏTDİR, MƏNFİ HEÇ BİR ŞEY YOXDUR

Bu dünya daim mənfi-müsbət. Məsələn, gecə-gündüz yaradılır, yaxşı-pis, gözəl qoxu-pis qoxu, acı yemək-pis yemək, qorxu-güvən, hər şey ziddidiylə yaradılır. Cənnətdə elə deyil, hər şey tək tərəflidir. Hər şey müsbətdir.

 

CƏNNƏT SÜDÜ DÜNYA SÜDÜNDƏN FƏRQLİ BİR SÜDDÜR

Cənnət südü var, amma nə olduğunu bilmirik. Dünya südü bizə orada çox adi gəlir. Cənnət südü ayrı bir süddür.

 

CƏNNƏT ƏHLİ CƏNNƏT İÇKİLƏRİYLƏ QƏDƏH QALDIRACAQLAR

(Tur surəsi, 23) “Onlar orada bir-birinə şərab dolu badə uzadacaqlar. Bu şərab onları nə boşboğazlığa, nə də günaha təhrik etməz.“ Qədəh qaldırarlar mənasını verir.

 

CƏNNƏTDƏ FÖVQƏLADƏ CANLI İCTİMAİ HƏYAT VARDIR

Cənnətdə səyahət var, çox sürətli olur. İctimai həyat var, hurilərin toplandığı yer var. “Toplanarlar mahnı oxuyarlar” deyir. Möminlər oraya, o mahnını dinləməyə gedirlər. Yəni əyləncə yeridir. Mərasim yerləri var, ziyafətlər təşkil edilir. Dəvətlər var, möminlər bir-birinə ziyafət verir. Allah “İki cənnət daha var” deyir. O biri cənnətə səyahət edirlər. Amma ucsuz-bucaqsız, dünya onun yanında, cənnətin böyüklüyünün yanında nöqtə kimi qalar. Cənnətin ucu bucağı yoxdur.

“Cənnət əhlinin bədəni tüksüz, üzü saqqalsız, gözləri sürməlidir, gənclikləri yox olmaz, paltarları köhnəlməz.” (Kütüb-i Sitte 167-ci Bölüm)

“…əziyyət görməz, əbədiyyət qazanar, ölümlə qarşılaşmaz.” Cənnətdə adamın başının qopması deyə bir şey yoxdur. Amma fərz edək ki, qopsa belə ölmürlər. Başı yerinə gəlib yenidən bədəniylə birləşər.

“Cənnət əhlinin bir bazarı vardır.” Əyləncə yeri var, bazar var. Hər cümə oraya gəlirlər. Deyərkən şimal küləyi əsər, paltarlarını və üzlərini oxşayar. Bunun təsiriylə hüsn və camalları artar. Beləcə ailələrinə, daha da gözəlləşmiş olaraq dönərlər. Xanımları:

“Vallah, bizdən ayrıldıqdan sonra sizin camal və gözəlliyiniz artmış!” deyərlər. Kişilər də:

“Sizlər də, Allaha and olsun, bizdən sonra çox daha gözəlləşmisiniz!” deyərlər.” Müslim, Cennet 13, (2833)

 

DÜNYA QADINLARI HURİLƏRDƏN ÜSTÜNDÜRLƏR

“Paltarın üzü astarından qiymətli olduğu kimi, dünya qadınları da hurilərdən üstündürlər” Daha üstün, çünki; iman, Allah yolunda mübarizə, cihad, səbir. Hurilərin belə bir xüsusiyyəti yoxdur. “Niyə ya Rəsulullah?” dedim, belə açıqladı:

“Namazları, orucları və Allaha ibadətləri səbəbiylə Allah onların üzlərini nurlandırar, onlara ipək paltarlar geydirər. Onların bədənləri ağ, paltarları yaşıl, zinətləri sarı, buxur qabları inci və daraqları qızıldır.” Bütün istifadə etdikləri vəsaitlər, bu dövrə aid əşyaları düşünün- hamısı ən keyfiyyətlidir mənasında. Ən mükəmməl vəsait istifadə edilər.

 

CƏNNƏT QADINLARI YALNIZ ÖZ HƏYAT YOLDAŞLARINDAN TƏSİRLƏNƏRLƏR

(Rəhman surəsi, 56) “Orada gözlərini öz ərlərinə dikmiş…” Yalnız öz yoldaşından zövq alır. Ondan təsirlənir. Digər kişilərdən təsirlənmir. Yalnız ona şəhvət hissi duya bilir, Allah elə yaradır. Bu çox qəribə bir şeydir, çünki digər kişilər də xeyli dəbdəbəli, gözəl, amma yalnız yoldaşından təsirlənə bilir.

“… onlardan əvvəl özlərinə heç bir insan və cin toxunmamış qızlar vardır…” Cinsi əlaqəyə girməmişlər mənasındadır.

“… Hurilərdən hər qadının üzərində yetmiş qat paltar vardır ki, birinin rəngi digərində yoxdur. Həmçinin özünə digərində olmayan yetmiş növ rəngli qoxu verilər. Hurilərdən hər qadın üçün, inci ilə bəzənmiş qırmızı yaqutdan yetmiş taxt, hər taxt üstündə yetmiş döşək, hər döşək üzərində kürsü vardır. Hurilərdən hər qadın üçün ehtiyacı və xidməti üçün yetmiş min xidmətçi qız və yetmiş min xidmətçi kişi vardır. Hər xidmətçiylə yanaşı, içində müxtəlif yemək olan qızıldan nimçələr vardır ki, möminlərdən biri, o birisində əvvəlki qabda tapa bilmədiyi dadı, ləzzəti tapar… [Tezkireti’l Kurtubi, səh. 333/591]” Ziyafətlər var, möminlər bir-birinə ziyafət verir. Hurilər yoldaşlarına ziyafət verirlər. Çoxlu xidmətçi də var.

 

NƏBƏ SURƏSİ, 33-36

Dolğun döşlü həmyaşıd qızlar”. Düz, çox estetik sinələrə sahib, estetik bədənə sahib mükəmməl qızlar.

“Dopdolu qədəhlər də vardır!” Stəkan demir, baxın qədəh.

“Onlar orada nə mənasız sözlər, nə də iftira eşidəcəklər.”  İnsanları narahat edən heç bir söhbət yoxdur.

“Bunlar sənin Rəbbindən olan mükafatlar, artıqlaması ilə verilən töhfələrdir.” Bu, Allah Qatında təqdir edilmiş hədiyyədir.

 

CƏNNƏT AVTOMOBİLLƏRİ, CƏNNƏT TƏYYARƏLƏRİ MÜKƏMMƏLDİR

“Cənnət əhli, yaqutu xatırladan ağ dəvələr üzərində bir-birlərini ziyarətə gedərlər.” Qırmızı yaqut düşün, yəni qırmızı rəngli vasitələr. Amma işığından ağ görünür.

Cənnətliklər cənnətə girdiklərində onlara qırmızı yaqutdan, qanadlı atlar gəlir.” Təyyarə. Bildiyimiz təyyarə. Cənnətliklər onlara minər və cənnətin içində uçarlar.” Çox keyfiyyətli, gözəl bir təyyarədən bəhs edir. Pilotluq təhsili almağa ehtiyac yoxdur, təyyarə kəlləmayallaq düşməz. Mühərrikə filan da ehtiyacı yoxdur. Təyyarələr elə mükəmməldir.

Cənnətdə bir ağac vardır. O ağacın üstündən və altından inci və yaqut kəmərli qızıl atlar çıxar. Bir ağacdan daim o tipdə vasitələr çıxır. İçi avtomobil dolu bir qaraj düşün, daim oradan çıxırlar. Ağac görünüşündə bəzək. İnsanların qavraması üçün, üfüqünü açması üçün.