YUSİF SURƏSİNDƏN AYƏ İZAHLARI

(Yusif surəsi, 38) “Mən atalarım İbrahim, İshaq və Yaqubun dininə tabe oldum. Hər hansı bir şeyi Allaha şərik qoşmaq bizə yaraşmaz”. Yəni Allahın kitabında nə varsa onu tətbiq edərik. Bu, Allahın bizə və bütün insanlara olan lütfüdür, lakin insanların çoxu şükür etmir”. Yəni bu asanlıq dinini, bu gözəlliyi yaşayıb Allaha şükr etməlidirlər, amma əksini edib özlərinə əziyyət edirlər deyir Allah.

(Yusif surəsi, 39) “Ey mənim zindan yoldaşlarım! Ayrı-ayrı tanrılar yaxşıdır, yoxsa Tək olan, hər şeyə Qalib gələn Allah?” Bir çox məzhəblər, məzhəb imamlarının sözlərinə görə edilən din anlayışımı, yoxsa tək bir din, Allahın kitabının göstərdiyi tək bir dinmi daha doğrudur deyir. Onlar da hərhalda ənənəvi düşüncədə anladığım qədəriylə. Onsuz da onu nəzərdə tutur. Çox güman ki, o zaman da dini hissələrə ayırmışlar.

(Yusif surəsi, 40) “Ondan başqa ibadət etdikləriniz”. Böyütdükləri liderlər, imamlar, hocalar, “Allah onlara dair heç bir dəlil nazil etməmişdir”. Yəni ayəyə görə hərəkət etməyən insanlardır deyir.

(Yusif surəsi, 41) “Ey mənim zindan yoldaşlarım! Sizdən biriniz öz ağasına şərab süzəcək, digəriniz isə çarmıxa çəkiləcək və quşlar onun başını dimdikləyib yeyəcəklər. Haqqında soruşduğunuz işə qabaqcadan qərar verilmişdir”. Ayədə bu kəslərdən biri şərabla məşğul olur. Özü içmir, amma əfəndisinə içirdir. Tam ənənəvi ortodoks düşüncəsidir. Onlar içməz, amma başqasına xidmət edərlər, paylayarlar. O birisi terrorist düşüncəni açıqlayır. Adamın başı gedir, quşlar beynini yeyir. İndiki terroristlərin dünyadakı meydana gətirdiyi dəhşətin ruhunu izah edir. Yəni ona da işarə var.

(Yusif surəsi, 42) “Yusuf onlardan qurtulacağını yəqin etdiyi kimsəyə dedi: “Ağanın yanında məni yada sal!” Deyə söyləyir. Adam əlbəttə xatırlamaz.

(Yusif surəsi, 43) “Padşah dedi: “Mən yuxuda yeddi arıq inəyin yeddi kök inəyi yediyini, həmçinin yeddi yaşıl sünbül və bir o qədər də qurusunu gördüm. Ey zadəganlar! Əgər yuxu yoza bilirsinizsə, yuxumun yozumunu mənə bildirin”. Bir də zəif inəkləri yeyirlər, burada da yeni fənni yemlər də heyvan ətindən düzəldilir bilirsiniz, ona işarə var. Yəni Axırzamanı izah edən bir üslub görürük.