MƏKKƏDƏKİ SAAT QÜLLƏSİ VƏ TUNELLƏR PEYĞƏMBƏRİMİZ (S.Ə.V)-İN XƏBƏR VERDİYİ MEHDİNİN ÇIXIŞ ƏLAMƏTLƏRİNDƏN BİRİDİR

 

(İbni Abi Şeyfah El Muşannef, hədis nömrəsi 124) 1200 illik hədis. (El Ezraki Kitabı Akbar Mekka) “Məkkənin dağları deşilmiş (tunellər düzəldilməsi), dağlar deşilmişmi? Bəli. “…binaları dağlara çatmış,” Gördünüz, dağları keçmiş. “…saatın kölgəsi inananların üzərinə düşmüş”. Görürsünüz. “gördüyünüzdə, vaxtı gəlmişdir”. Yəni Mehdi (ə.s)-ın zühur vaxtı, Axırzaman gəlmişdir deyir.

(Nuaym ibn Hammad, Kitabı Fiten 1-ci cild, 42-ci səyhifə, hədis nömrəsi 59). “Məkkəni qarnı açılmışMəkkənin qarnı hər yerdən açılmış. Böyük kanalarla, böyük tunellərlə. “…içindən çaylar kimi keçən yollar gördüyündə”, içindən, dağların içindən çay kimi yollar keçir. “…binalar, dağları keçmiş”. Görürsünüz binalar orada, dağları keçmişdir. “…saatın kölgəsi üzərinizdə isə”, saatın kölgəsini də görürsən. Oradakı bütün Məhəmməd ümmətinin üzərinə düşmüş. “…artıq diqqət yetir”. Zühura deyir. Mehdinin zühuruna artıq diqqət yetirin.