MEHDİ (Ə.S)-IN ÇIXIŞ ƏLAMƏTLƏRİNDƏN BİRİ DƏ REALLAŞDI

 

HƏDİSDƏ İORDANİYALI PİLOT MUAZIN İŞİD TƏRƏFİNDƏN YANDIRILARAQ ÖLDÜRÜLMƏSİNƏ İŞARƏ VARDIR

İŞİD 24 dekabr 2014-cü ildə bir İordaniya təyyarəsini vurmuşdu. İordaniyalı pilot Muaz əl-Kasasibeni əsir götürmüşdü. 3 fevral 2015-ci ildə isə bu pilot yandırılaraq edam edildi. Bu hadisədən sonra İordaniya kralı Abdullah Amerika ziyarətini yarımçıq qoydu və İordaniyaya qayıtmaq qərarı aldı. Bu yandırılan uşaq Kasasibe ailəsi İordaniyanın ən qabaqcıl ailələrindən biri və qurucu Baraşi tayfasına mənsubdur. Muaz əl-Kasasibenin atası bir professor, əmisi İordaniya ordusunda general-mayordu. Bu səbəbdən bu gənc pilotun əsir alınması İordaniya ordusunda çox böyük bir hadisə oldu, çox əhəmiyyətli bir hadisə olaraq bütün İordaniyanı sarsdı. Bunu da bilirsiniz, bu uşağın yandırılması hadisəsini İŞİD videoya çəkdi.

Deyir ki, Peyğəmbərimiz (s.ə.v); (Bihar-ul Envar, səhifə 51, cild 116): “Övladlarımdan Mehdinin çıxış əlamətlərindən biri də, Abbasilərin ordusundan (Haşimilər)”. Bu uşaq o soydan gələn bir uşaq, Abbasilərdən gələn bir uşaq. “…mühüm görülən bir adamın Celawla və Xənəqin arasında yandırılmasıdır”. Bu ordudan bir uşağın bəziləri tərəfindən yandırılmasına qədər təfərrüatlı izah edilmiş hadisədir. Tək əhəmiyyətli hadisə budur. Çünki yandıraraq etmirlər, ümumiyyətlə baş kəsirlər ya da gülləyə düzürlər. 1200 illik bir əsərdir. Bütün hadisələrin xəritəsi Rəsulullah tərəfindən izah edilib.