KANDİLİN DÜZƏNLİK HALINA GƏTİRİLMƏSİNƏ QURANDAN İŞARƏLƏR

 

Ayədə, “Dağlar isə didilmiş yun görkəmi alacaqdır” (Qariə surəsi, 5) deyir. Eynisini ayədə söyləyir. İndi dağların didilmiş yun görkəmi alacağı günlərdəyik. O gün gəldi. Bir də qiyamətdə olacaq.

Səhər qalxdığında insanlar, “bura belə deyildi, bura dağlıq bir sahə idi, bura haradır?” deyə soruşacaq. Quranda buna işarə vardır inşaAllah. “Səhərə yaxın o qışqırıq onları tutdu” deyir. Böyük bir səs-küylə. Bax, “qulaqları partladarcasına” deyir, “qulaqları partladarcasına səs-küylə səhər vaxtında bir qışqırıq onları tutdu.” deyir. Hadisə bu qədərdir.

De: “Rəbbim onları dağıdıb havaya sovuracaq,” (Taha surəsi, 105) Gözləsə, PKK nə demək istədiyimizi anlayacaqlar. inşaAllah.

“Dağlar da hərəkətə gətirilib ilğıma çevriləcək.”(Nəbə surəsi, 20)

Tonlarla dinamit istifadə edilmiş olsa, o dağ buxar olar. Allah,O gün Biz dağları hərəkətə gətirəcəyik.” deyir ayədə. (Kəhf surəsi, 47)

 

KANDİL DAĞININ DÜZƏNLİK HALINA GƏTİRİLƏCƏYİNƏ DAİR HƏDİSLƏRDƏ İŞARƏLƏR VAR

El-Kavlul Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazarda; “Mehdi şərq tərəfindən çıxacaq. Qarşısında dağlar belə olsa, onları əzəcək, -düzənlik halına gətirəcək- və özünə yol tapacaq” deyir. Axırzaman hədisi.

Mehdi (ə.s)-ın iki xüsusiyyəti var. Peyğəmbərimiz (s.ə.v )-in hədisi; O Mehdi Konstantinapolu və cəbəli (dağı) fəth edəcək. deyir. (Mer’iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi’si “Feraidu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam El-Mehdi El-Muntazar)

Hz Əli (r.ə) deyir ki; Hz Mehdi (ə.s) və Mehdi tələbələrini tanıdarkən; Onlar (Mehdi və tələbələri), yuvalarından çıxmış aslanlar kimidirlər. İstəsələr dağları yerlərindən sökərlər. Yevmul-Halas, səhifə 224-də deyir. Biz də bu dağları yerindən sökəcəyik inşaAllah. Çünki Mehdi (ə.s) tələbəsiyik.