CƏNNƏT BAŞDAN SONA QƏDƏR SƏNƏT QALEREYASIDIR

 

Hər yerdə sənət. Ayədə Allah deyir; “Orada möhtəşəm bir mülk görərsən”. Ucsuz, bucaqsız. Tam bir sənət qalereyasıdır. Allah ən böyük Sənətçidir. Cənnətdə hər yeri sənət əsərləri ilə təchiz edir. Niyə? Sevgini yaşayaq deyə. Sənət bərabərdir sevgi, sevgi bərabərdir sənətdir.

 

PEYĞƏMBƏRİMİZ (S.Ə.V)-İN İŞİD-Ə İŞARƏ EDƏN HƏDİSLƏRİNDƏN BİRİ;

Bu İŞİD-in PKK-nı doğraması, bir də yezidi qadınları da əsir götürmüşdü bilirsiniz. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) deyir ki;

“Fərat ilə Dəclə arasında Zevra (Bağdad) deyilən bir şəhər olacaq. Orada böyük bir döyüş (mübarizə) olacaq. Qadınlar əsir ediləcək, kişilər isə qoyun kəsilər kimi boğazlanılacaq.” (Kenzul Ummal, Kitab-ul kıyame kısm-ul efal, c.5, sf. 38, El Muttaki)