MEHDİ (Ə.S)-IN ÇIXIŞ ƏLAMƏTLƏRİ İLƏ ƏLAQƏDAR YENİ HƏDİSLƏR

 

MEHDİNİN ZÜHURUNUN ƏVVƏLİNDƏ İNSANLAR ÖLKƏLƏRİNİ TƏRK ETMƏK MƏCBURİYYƏTİNDƏ QALACAQLAR

Müntehabül Asar, səhifə 442, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-dən hədis: “Mehdinin zühurunun əvvəlində insanlar ölkələrini tərk etmək məcburiyyətində qalacaqlar. Məndən sonra bir çox fitnələr baş verəcək ki, onlardan biri, bu fitnələrdən biri; vətəndən uzaq qalma fitnəsidir.” Eynisi olurmu? “Bu fitnə əsnasında fərarilik və qarşıdurmalar yaşanacaq”, yəni məsələn əsgərlər qaçır, vəzifəlilər qaçır, dövlət məmurları qaçır. “Ardından daha şiddətli bir fitnə baş verəcək və fitnənin tamam olduğu düşünüldüyü zaman isə davam edəcək. Belə ki, bu fitnədən qalxan tüstü bütün evlərə girəcək və bütün sülh yollarını bağlayacaq. Nəhayət mənim soyumdan Mehdi ortaya çıxacaq. Dördüncü fitnə 18 il davam edəcək” deyir Peyğəmbərimiz (s.ə.v). İndi bu dördüncü fitnədəyik. Yəni onun bitməsinə də hər halda az qaldı. Yəni Mehdi (ə.s)-ın çıxışıyla bu fitnə bitir. Bu PKK fitnəsi.

 

“…VƏ BƏŞƏR DƏ İMAM MEHDİYƏ BEYƏT EDƏRƏK HAQQ ORDUSUNA QATILAR.”

Baxın, rəvayətdəki möcüzəyə baxın. Bəşər Əsəd və Mehdi (ə.s) əlaqəsi izah edilir. Peyğəmbər (s.ə.v) Bəşər Əsədin adını verir. Açıq-aşkar adını verir. “Mehdi (ə.s) mübarək əlini Bəşərin üzünə qoyaraq” deyir, üzünə çəkərək, yəni məsh çəkərək alınından başlayıb, “üzünə məsh çəkərək onun ilk vəziyyətə gəlməsini təmin edər və Bəşər də İmam Mehdiyə beyət edərək haqq ordusuna qatılar.” (Biharul Envar cild 53, səhifə 10, hədis 1. 1200 illik hədis). Adı ilə söyləyir. Məsələn, Öcalanın adıyla söyləyir, “Abdullah” deyir. “Bəşər” deyir. “Mehdi (ə.s) mübarək əlini Bəşərin üzünə məsh çəkərək”, başından üzünə çəkərək, “Onun ilk vəziyyətə gəlməsini təmin edər və Bəşər də İmam Mehdiyə beyət edərək haqq ordusuna qatılar.” (Biharul Envar cild 53, səhifə 10, hədis 1.) Nə deyirsiniz? “Bəşər” deyir.