MEHDİ (Ə.S) DÜNYADAN BİR ANLIQ ÇƏKİLSƏ, QİYAMƏT QOPAR, ONA GÖRƏ MƏLƏKLƏR MEHDİ (Ə.S)-A BİR ZƏRƏR GƏLMƏSİN DEYƏ DİQQƏTLƏ QORUYURLAR

 

Mehdi (ə.s) on dəqiqə çəkilmiş olsa, qiyamət qopar. Ona görə mələklər hz. Mehdi (ə.s)-ın ətrafında ağlasığmaz bir diqqətlə, müdhiş bir blokada meydana gətirirlər. Hədislərdən bunu görürük. Bax, yüzlərlə, minlərlə mələk blokada meydana gətirirlər “aman bir şey olmasın” deyə. Çünki hz. Mehdi (ə.s)-a bir şey olsa qiyamət qopar. Cəbrayıl (ə.s), Mikayıl (ə.s) hamısı belə, heç yanından ayrılmırlar. Ən diqqətli olduqları mövzudur. Çünki hədislərdə bu açıq görülür. Allah “Bir an olmadığında, qiyaməti qopararam” deyir. Onun üçün, imtahanın davam etməsi üçün, dünyanın yenidən xoş hala gəlməsi üçün bu davam etdirilir. Sıx bir blokada ilə davam etdirilir. Yoxsa hz. Mehdi (ə.s)-ı bir insanın şəhid etməsi çox-çox asandır. Allah qorusun yolda gedərkən, başına atəş açar, şəhid edər, yaxud bir şey olar şəhid olar. Bir şəkildə edilə bilər, yəni edə bilərlər. Amma Allah icazə vermir və çox-çox mələk bu işlə vəzifəlidir. Hədislərdə bu açıq ifadə edilir.

 

MEHDİ (Ə.S) İLƏ ƏLAQƏDAR HƏDİS ŞƏRHİ

Əbu Haresedən Məhəmməd Baqir (ə.s) belə buyurdu: “Əgər imam Mehdi, yer üzündən bir saat çəkilsə, eynilə dənizin əhlini boğduğu kimi yer üzü öz əhlini udar.” (El Kafi, cild 1, səhifə 137)

Yəni yer üzü bütün insanlığı udar, yox edər deyir. Parça-parça edər deyir. Yer üzü özünü də parçalayar, insanlığı da parçalayar deyir.

“Əbu Həmzədən: “Allahın qullarından hüccəti olan imam Mehdi olmazsa yer üzü baki qalmaz.” (El Kafi, cild 1, səhifə 137)

Onun üçün belə həmişə yaxın, çiyin-çiyinə olar mələklər, Mehdilərin ətrafında çox sıx blokada meydana gətirirlər. Normalda bir tək mələk belə qoruya biləcəkkən, minlərlə mələk blokada meydana gətirir. Böyük mələklər, Cəbrayıl (ə.s), Mikayıl (ə.s) iki tərəfində, sağında və solunda yer alırlar. Normalda bir mələk yetər. Amma Allah elə anlı-şanlı olsun deyə, o aləmə, mələklərə bir gözəllik olsun deyə hər an arxasındadırlar. Allah parıltını, ehtişamı sevər. Allah şanına uyğun olmasını bəyənir.