HƏDİS ŞƏRHİ: “HZ. MEHDİ (Ə.S) DÖVRÜNDƏ İNSANLAR QORXUYLA QƏRBƏ KÖÇ EDƏCƏKLƏR”

 

Bax, Peyğəmbərimiz (s.ə.v.) deyir ki; “Mehdi dövründə insanlar qorxuyla qərbə köç edəcəklər.” Olurmu, olmurmu? Olur. Bunlar qiyamətin ilk əlaməti, hz Mehdi (ə.s)-ın çıxışının ilk əlamətidir. “Bir atəşin çıxıb”, yəni bu bir alov filan şəklində deyil. İnsanların canını incidən, insanların ürəyini yandıran bir atəş. “İnsanların qərbə doğru getmələrinə səbəb olacaq.” İnsanlar qərbə doğru gedəcəklər, deyir. (Buhari, Tecrid-i Sarih, 1368)