PEYĞƏMBƏRİMİZ (S.Ə.V)-İN HƏDİSDƏ BİLDİRDİYİNƏ GÖRƏ, HZ. MEHDİ (Ə.S) ZADƏGANLIĞIYLA DİQQƏT ÇƏKƏCƏK

 

“Ey inananların Əfəndisi”, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə həmişə elə deyirlər. “Bizə sənin Mehdinin”, baxın, sənin Mehdinin, “haqqında xəbər ver” deyirlər. Hər yerdə çox tez-tez soruşulan bir sualdır. İnananların Əfəndisi (s.ə.v) dedi ki; Hər kəs degenerasiya olub pozulduğunda, Mehdi saflıq məkanı olacaq. Təmizlik, duruluq məkanı olacaq. Başı təmkinli şəkildə dikdir. Zadəganlığı ən seçmə xarakterdə stabilliklə kökləşmişdir. (Kitab’ul Gaybet, Bihar’ul Envar, cild 51, səhifə 184.)

Peyğəmbərimiz (s.ə.v), Mehdi, degenerasiya olan cəmiyyət içərisində, zadəganlığıyla nümunə olub diqqət çəkəcək deyir. Çünki normalda insanlar zadəgan olmalıdırlar. Amma görürsünüz insanlar çox bəsit, eqoist, mənfəətpərəst; bir çoxu alçaqdır. Xarakterində çökmə olduğu üçün, o insani heybət, insani zadəganlıq olmur. Bəsit insan olur. Bax, buna qarşı Peyğəmbərimiz (s.ə.v) deyir; “Allah, nümunə olaraq hz. Mehdi (ə.s)-ı zadəganlıq simvolu olaraq göndərəcək” “İnsanlar nümunə götürəcəklər.” deyir. Hz. Mehdi (ə.s)-ın yüksək zadəganlığına diqqət çəkir. “Zadəganlığı ən seçmə xarakterdə”, bax, ən seçmə xarakterdə “stabilliklə”, yəni israrlı bir şəkildə “köklənmişdir.” Yəni heç bir şəkildə zadəganlığını itirməz. Amma kökləşmiş bir zadəganlıq yəni.