PEYĞƏMBƏRİMİZ (S.Ə.V) AXIRZAMANDA AMERİK DEYƏ BİR ÖLKƏNİN MEYDANA GƏLƏCƏYİNİ SÖYLƏYİR

 

“Əlli şəhər bir-birinə bağlanacaq” deyir, yəni əlli əyalət. “Mehdi buludların üzərindən Amerik diyarına enəcək” deyir. “Mehdinin qaranlıqlar içində nuru vardır. Ay və ulduzlar kimi” deyir. İndi bu da çox mənalı, ay və ulduz türk bayrağının simvoludur.