HƏDİS ŞƏRHLƏRİ

 

İmam hz. Əli (r.ə) deyir ki: “Cifr elminin həqiqətlərini Mehdi insanlara izah edəcək.” Cifr və Əlamət-ül Zühurlu İmam Əli müəllif Məhəmməd Mehdi Zeynel Abidin 238-ci səhifədə. Yəni hz. Mehdi (ə.s) zamanı gəldiyində “Cifr və əbcəd elminin sirlərini açıqlayacaq” deyir. Cifr elmi və yaxud sirr elmi, yaxud da rəqəmlərin elmi.

Hz. Əli (r.ə) 1400 il əvvəl məmləkətlərlə, iqlimlərlə, qitələrlə əlaqədar bir xütbə vermişdir. “Yer üzündə yeddi qitə vardır” deyir. Baxın, bu sonra öyrənildi. Yeddi qitə olduğu bilinmirdi. 1400 il əvvəlki hz. Əli (r.ə)-in xütbəsindən alınmış əsərdə, yazıda bu keçir. “Yer üzündə yeddi qitə vardır” deyir. ““Dəmir, dəmirin üstündə gedəcək” deyir. Televizoru təsvir edir, “Bağçalarda aynalar işıqlı olacaq, insanlar hər şeyi oradan görəcəklər” deyir. “İşıqlı aynalar olacaq” deyir. Təyyarəni də söyləyir, “dəmir havada uçacaq” deyir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-dən nə eşitdisə izah etmiş.

Hz. Əli (r.ə) deyir ki; “Axırzamanda Konstantinopola, Sakalibə” Rusiya slavyanlar, “Əndəlüs”, Əndəlüs dediyi İspaniya, “Həbəşistan, Hasaləf, şimal qütbünə yaxın yerlər”, yəni Şimali Amerika, Meksika və sonra “Tuluz”, Fransanın cənubunda bir şəhər o zamanlar, “Paris, Çin, dünyanın ucqar ölkələri, Almaniyaya yaxın qonşular”, yəni mənası, ərəbcə qarşılığı budur. “Bu ölkələrin hamısında qarışıqlıq çıxacaq, fitnələr baş verəcək. İmam Mehdinin qeybəti kübrası 1400-1500 arasına qədər sürəcək. Nəbi (s.ə.v) buyurdu; “Hüseynin övladı Mehdi 2000-ci ildə zühur edər”, çox açıq. Əsər hz. Əli (r.ə)-in xütbələrindən toplanmış, kitab halına gətirilmiş. Məsələn, şiələrə qəzəblənirlər, bax, onların o, sevgi bağlılığı, sevgi qətiyyəti, möhkəmliyi hz. Əli (r.ə)-in bütün sözlərini mühafizə etmələrinə səbəb olmuşdur. 1400 illik kitab, əsər, əl yazması.