PEYĞƏMBƏRİMİZ (S.Ə.V)-İN AMİK DÜZƏNLİYİNDƏ  QARŞIDURMA OLACAĞINA DAİR XƏBƏRLƏRİ VAR

 

Amma biz Amikdə belə bir qarşıdurma olsun demərik. Hədisdə olmasına baxmayaraq demərik. Çünki o zahir elminə görə biz deyə bilmərik. Amma batin elminə görə Xızır (ə.s) əsanı oraya vursa, pərgar orada dönər. Elə isə Allahın diləməsiylə ediləcək bir şey çox olmaz. Daha əvvəl də Reyhanlıda, Amik düzənliyi ətrafında partlayış olmuşdu. Bölgədə mənim gördüyüm qarşıdurma təhrik edilir. Mənim gördüyüm o hadisənin olmasını istəyirlər. Əvvəl-axır o hadisə olar, Allahualəm Peyğəmbərimiz (s.ə.v.) söylədisə, olar. Amma inşaAllah elə deyildiyi kimi, yəni geniş miqyaslı deyil də, kiçik miqyaslı bir hadisədir bəlkə. Elə düşünək, və yaxud, bu və bunun qədər bir hadisə olaraq qalsın inşaAllah.

Yəni Amikdəki qarşıdurma. Çünki, həqiqətən bu böyük bir hadisədir, ilk dəfə olur, Rusiya ilə Türkiyə ilk dəfə qarşı-qarşıya gəldilər. Yox Amik düzənliyi onsuz da elə çox da böyük bir düzənlik deyil. Düzənlik, amma hədis orada bir hadisədən bəhs edir. Amma bəlkə bu hadisələrin normal axışı içərisində yerli bir hadisədir. Bütün düzənliyi dolduracaq, oraya milyonlarla insanın dolmasından gedir söhbət, onsuz da elə bir şey məntiqli olmaz. Amma Peyğəmbərimiz (s.ə.v) orada bir hadisə olacaq deyir. Bir hadisə olacaq deyir. Bəlkə də, tətikləyici bu hadisədir, kiçik planlı bir şey də ola bilər.

“Sizinlə Bəni Esfer (Romalılar) arasında sülh olar.” Yəni əvvəl hadisələr sakitləşər deyir. “Sonra onlar muahedeyi pozarlar (razılaşmanı pozarlar) və on iki min nəfərlik, səksən firqəlik bir qüvvə ilə üzərinizə gələrlər.” On iki min nəfər çox da izdihamlı deyil. Bu Amik düzənliyində olacaq deyir. Amik bölgəsində. inşaAllah elə bir dəlilik etməzlər. Bu hz. Mehdi (ə.s)-ın çıxış əlamətidir. Son əlamətlərdən biridir. “Mənim soyumdan adı adıma uyğun bir vali”, hz. Mehdi (ə.s)-a Peyğəmbərimiz (s.ə.v) “vali” deyir.

Mehdi (ə.s), “Mehdiyə qəddarlıq edəcəklər” deyir. Qəddarlıq etdikdən sonra, yəni qiymətini bilməyəcəklər. Zidd hərəkətlər olacaq. “Amik deyilən yerdə sizinlə döyüşəcəklər. Müsəlmanlar mübarizəyə davam edər, sonra Konstantinopolu (İstanbulu) fəth edərlər. Tam bu əsnada isə” deyir “dəccal sizin evinizə girmiş və uşaqlarınızı əsir götürmüşdür, şəklində bir səs eşidiləcək.” Hər halda PKK millətin oğulunu-uşağını götürəcək. Axı evlərə girib uşaqları götürür. Bu, o dövrdə xəbərlə yayılacaq deyir. PKK-nın da quduracağı deyilir.