ƏRƏB BAHARINA İŞARƏ EDƏN HƏDİS

 

Şamdakı fitnə dövründə şərqdəki krallar xəcalətli ediləcək -deyir. Sonra Ərəblər də xəcalətli ediləcək”. Əl Rifaidə, hədis. Kralların hörmətdən salılmasının ardından elə illər gələcək ki, keçən buludların üzərində yığılan buludlara bənzəyəcək”. Ayədə var Üst üstə yığılmış bir buluddur”. (Tur surəsi, 44) Belə ki, buludlar ayın işığını belə örtər, əlini uzadan bir adam gecə əlini belə görə bilməyəcək”. Ayədə də var yenə buna bənzər. Hər il əvvəlki ilndən daha çətin keçəcək. Bu on iki il davam edəcək”. (Seyit Rami El Rifai, səh. 78) Ərəb baharı 2011-ci ildə başlamışdı. On iki il keçincə hadisələr 2023-cü ildə sona çatır. Deməli Tayyib hocanın verdiyi məlumat da doğrudur. Şamdakı fitnə dövründə şərqdəki krallar alçaldılmış olacaq. Sonra ərəblər də alçaldılacaq. İndi Hörmətdən salırlar, xəcalətli edirlər. Hamısı üçün deyil, amma əlbəttə böyük hissəsi üçün bu etibarlıdır.