MEHDİ (Ə.S) İLƏ ƏLAQƏDAR HƏDİS İZAHLARI

 

“Mehdinin sözləri qəbul ediləcək, gənci də yaşlısı da ona təvazökarlıqla itaət edəcək” -deyir. (Yenabi-ül-Mevedde, səhifə, 476. Seyyid Sədrəddin Sadrdan El Mehdi kitabı, səhifə, 253)

Hədisdə hz. Mehdi (ə.s) üçün “Gənc yaşda anasının yanından ayrılacaq” -deyir. 1000 illik hədislər, 1200 illik hədislər. Bax, “Mehdinin sözləri qəbul ediləcək gənci də, yaşlısı da ona təvazökarlıqla itaət edəcək”. Yenabi-ül-Mevedde. “Gənc yaşda anasının yanından ayrılacaq”. Seyyid Sədrəddin Sadrdan El Mehdi kitabı, 253-cü səhifədə, baxanlar görə bilərlər. Qardaşım, haradan gələcəyi, hara gedəcəyi. Heç bir peyğəmbərdə, heç kimdə bu qədər təfərrüatlı məlumat verilməmişdir. Məsələn, Mehdi (ə.s) dövründə dəccal haqqında da çox az məlumat var. Boyu, buxunu filan, amma Mehdi (ə.s) millim-millim, santimetrinə qədər təsvir edilib. Həyatı da elə millim-millim, santimetrinə qədər təsvir edilib. Haradan gələcək, haradan keçəcək? Dənizin kənarında necə dayanacaq?

“Mehdinin yaxşılığından utanan insanlar arasında pisliyin qabağına keçiləcək” -deyir. Mehdi (ə.s) dövründə “Pisliyin mənası qalmayacaq”. “Düşmənləri belə onun şəfqət və yaxşılığından utanacaq” -deyir. Mehdi (ə.s)-a qarşı bax, “Düşmənləri belə utanacaqlar” -deyir. Bax, “Mehdinin yaxşılığından utanan insanlar arasında pisliyin qabağına keçiləcək”. Mehdi (ə.s)-ın yaxşılığından adam özündən nifrət edəcək. Oradakı adam nə qədər alçaq bir şəxsiyyət, elə deyilmi? Mehdi (ə.s)-ın şəxsiyyətinin üstünlüyündən utanır adam. Mən nəyəm, o nə deyir müqayisə edir. “Pisliyin mənası qalmayacaq, düşmənləri belə onun şəfqət və yaxşılığından utanacaq” -deyir. Seyyid Sədrəddin Sadrdan El Mehdi kitabı, səhifə 314-də.

“Mehdi gerçək Tövrat səhifələrini gətirəcək”. Bax o müqəddəs sandıq, “və musəvilərlə danışacaq”. Musəvilərdən qaçmayacaq, dost olacaq, danışacaq. “Beləcə musəvilərin böyük bir qismi müsəlman olacaq”. Bunu kim söyləyir? Bunu Peyğəmbərimiz (s.ə.v) söyləyir. 1200 illik hədislər. Seyyid Sədrəddin Sadrdan El Mehdi kitabı, 314-cü səhifədə.

 

PEYĞƏMBƏRİMİZ  MEHDİNİN  UŞAQLIĞINDAN  ETİBARƏN  ALLAH  TƏRƏFİNDƏN XÜSUSİ YETİŞDİRİLDİYİNİ İZAH ETMİŞDİR

“Hz. Mehdi (ə.s) uşaqlığından etibarən imamlığa istiqamətli Allah tərəfindən yetişdirildi” -deyir Peyğəmbərimiz (s.ə.v). Dünya imamı olaraq Allah tərəfindən yetişdirilər. 1514-cü səhifəsində Sədrəddin Sadr. maşaAllah bax şiələr hz. Mehdi (ə.s)-a sadiq, hz. Əli (r.ə)-ə sadiq olduqları üçün qaya yarıqlarında, orada, burada saxlamışlar, hədisləri itirməmişlər.