Axır zamanda insanların bir qismi Allahın və axirətin varlığından qafil olacaqlar

“Dünya xalqları, yuxulu halda idarə edilən karvan əhlinə bənzəyir”  (Nech-ül Belağa Hikmətli Sözlər 64)

455rj1nhve0