MUSƏVİ QAYNAQLARA GÖRƏ MEHDİ DÖVRÜNDƏ MUSƏVİLİK İÇİNDƏKİ XURAFATLAR ORTADAN QALDIRILACAQ

 

Tövrat qaynaqlı bir məlumat. “və Moşiyah” yəni hz. Mehdi (ə.s), “Yeşivada” təbliğ etdiyi yerdə mənasını verir. İş yeri. Yeşiva, təbliğin edildiyi yer. “Oturacaq və dünya üzərindəki hər kəs gəlib onun qarşısında dayanacaq”. Dünya bir otağa sığarmı? Nə bu? Televiziya, internet. “Hər kəs qarşısında oturacaq” -deyir. “O da onların qarşısında oturacaq” -deyir. Bu necə olar? Televiziya ilə olar. Çünki “dünya” -deyir. 3500 il əvvəl deyilir. “və yeni bir Tövrat, yeni əmrlər dinləyəcəklər”. Tövratın yeni şərhini dinləyəcəklər. Səhvlərinin çıxarılması, doğrularıyla yəni, doğru şərhləriylə izah edilməsi. İsrailə öyrətdiyi dərin hikməti öyrənəcəklər. Yəni Tövratın sirlərini, dərinliklərini, gözəlliklərini görəcəklər. Xurafatdan sıyrılacaqlar. Xurafat qisimi qalxacaq. Səhv İngiliscə tərcüməsi bu, səhifə 256-257-də.

 

PEYĞƏMBƏRİMİZ (S.Ə.V) MEHDİNİN SEVGİSİNİN DÜNYADAKI ƏN İTİ QILINC OLACAĞINI SÖYLƏYİR. MEHDİNİN ŞƏFQƏTİYLƏ ƏN QARANLIQ RUHLAR BELƏ İŞIQLANACAQ

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) “Mehdinin sevgisi” -deyir “Dünyadakı ən iti qılınc olacaq”, yəni dünyanı düzəltməkdə, islah etməkdə, irşad etməkdə hz. Mehdi (ə.s)-ın sevgisi ən iti qılınc olacaq. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) deyir: “Necə qaranlıqlar, qorxu, təzyiq, hüzn və acı yaxşıların ürəyini qaralda bilirsə, onun sevgisi və şəfqətiylə ən qaranlıq ruhlarda belə nurani bir işıq yanacaq”. Hz. Mehdi (ə.s)-ın sevgisiylə. Nə qədər mübarək, möhtərəm bir insan ki, Allah ona tələbə etsin məni, sizləri də inşaAllah. Xidmətçisi etsin. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) “Bu işıqla bütün dünya işıqlanacaq” -deyir. (Seyyid Sadreddin Sadr El Mehdi kitabı 419-cu səhifə.) Allah razı olsun onlar da hədisləri mühafizə etmiş, saxlamışlar. Bax bu da şiənin gözəlliyidir.

 

MEHDİ BÜTÜN DÜNYANI TƏMİR EDƏCƏK VƏ BELƏCƏ İNSANLAR ALLAHA BİRLİKDƏ XİDMƏT EDƏCƏKLƏR

“Moşiyah, hz. Mehdi (ə.s) bütün dünyanı təmir edəcək, beləcə dünya Allaha birlikdə xidmət edəcək”. (Hilkot Melahim 11/4) “Moşiyah bütün dünyanı təmir edəcək” bir yaralanma, şikəst olma var, onu təmir edəcək deyir. “Beləcə dünya Allaha xidmət edəcək”. Amma bütün dünya “birlikdə xidmət edəcək” -deyir. Hilkot Melahim 11/4-də.