ALLAH QURANDA MÜSƏLMANLARA QARŞI OLANLARI BİLİN DEYİR. KÜFRÜ, MÜNAFİQLƏRİ ANALİZ ETMƏK, MÜSƏLMANLARI BU MÖVZUDA XƏBƏRDAR ETMƏK MÖMİNİN VƏZİFƏSİDİR

 

Nisa surəsi 104-cü ayədə Allah, şeytandan Allaha sığınaram: “Kafir qövmü” İslama qarşı olanları, Qurana qarşı olanları, müsəlmanlığın təməl dəyərlərinə qarşı olanları “araşdırın” -deyir Allah. Bilin, öyrənin bunda zəiflik göstərməyin deyir. Şeytanı biləcəyik, münafiqi anlamağa çalışacağıq, küfrü anlamağa çalışacağıq. Müsəlmanlara nə tərz zərər verə bilərlər bunları bilməyə çalışacağıq. Bu bir ibadət olaraq Nisa surəsi 104-cü ayədə Allah tərəfindən müsəlmanlara əmr edilmişdir. Təhqiq edəcəyik, analiz edəcəyik, niyə bu hala düşmüşlər, çarə nədir, nə edilə bilər, necə razılaşa bilərik, necə danışa bilərik? Səhvləri nələrdir, müsəlmanlar üçün hansı mövzuda pis düşünürlər? Necə zərər verə bilərlər? Necə bir oyun oynaya bilərlər, necə tələ qura bilərlər? Bunların araşdırılmasının fərz olduğunu Nisa surəsi 104-cü ayədə əhəmiyyətli bir ibadət olaraq bizə bildirir. “Zəiflik göstərməyin” –deyir. Yəni öz halına buraxmayın. Yəni sonradan qarşılaşdığınızda anlayacağınız kimi olmasın. Araşdırın, baxın, bilin, öyrənməyə çalışın deyir Allah. İslamın, Allahın, Quranın, Kitabın əleyhinə olanları, yəni şeytanı münafiqanə nizamları.

 

ÜRƏKLƏRİ HƏR CÜR HƏSSASLIQDAN MƏHRUM OLAN, SEVGİNİ, MƏRHƏMƏTİ, İNCƏLİYİ, NƏZAKƏTİ BİLMƏYƏN İNSANLARA QURANDA DİQQƏT ÇƏKİLİR

Həcc surəsi 53-cü ayədə Allah ürəkləri hər cür həssaslıqdan məhrum olanlardan bəhs edir. Hər cür, məsələn, mərhəmət bilmir, nəzakət bilmir, kübarlıq bilmir, hörmət bilmir, haldan anlamır, insanları nə narahat edər, nə insanların xoşuna gələr bilmir. Küt və odun düşüncəli təbir edilən insanlar vardır. “…qəlbində xəstəlik olanlar və qəlbi sərt olan insanlar üçün” –deyir Allahbır sınaq vasitəsinə çevrilsin”. Bax,qəlbində xəstəlik olanlar və qəlbi sərt olan insanlar üçün bır sınaq vasitəsinə çevrilsin. Həqiqətən, zalımlar” yəni münafiqlər, kafirlər, kafirun və kafirat, cəhalət, zülm edənlər yəni öz nəfsinə zülm edənlər, insanlara zülm edənlər, “Həqiqətən, zalımlar uzaq bir ayrılıq içindədirlər”. İslamın, Quranın özündən ayrı olurlar. Anlaya bilmir, qavraya bilmir. Şeytani bir ruh içərisində təkcə çalışıb dayanır. Ürəkləri hər cür həssaslıqdan məhrumdur, mərhəməti bilməz, incəliyi bilməz, Allahın dərin sənətini görə bilməz, Allahın açıq sənətini görə bilməz. İnsanların nədən xoşu gələr, nədən narahat olarlar bilə bilməz. Təkrar-təkrar söyləyirəm ki, bilməyən yaxşı anlasın, yaxşı öyrənsin.

 

ALLAH TƏQVA SAHİBLƏRİNİ İMANLARI VƏSİLƏSİYLƏ QURTARDIĞINI BİLDİRƏR. ALLAH, İMANLA ZƏFƏR VERƏR. ONLARA KƏDƏR YOXDUR

Zumər surəsi, 61: Allah müttəqilərə uğurlarına görə nicat verəcək”. Allah inancla, imanla zəfərə çatdırır. Onlara pislik toxunmayacaq və onlar kədərlənməyəcəklər” –deyir Allah.