MEHDİ (Ə.S) HZ. MUSA (Ə.S)-IN ƏSASI VƏ HZ. SÜLEYMAN (Ə.S)-IN ÜZÜYÜ İLƏ ZÜHUR EDƏCƏK

 

Mehdi (ə.s) Musa peyğəmbər (ə.s)-ın əsasına sahib olacaq, əsasının bir parçası; müqəddəs sandığın içindədir. Hz Süleyman (ə.s)-ın da əsasından yenə bir parça. Bilirsiniz ki, hz. Musa (ə.s)-ın əsası parçalanmışdır. Əsa bütün olaraq deyil, bir parçası müqəddəs sandıqdadır. “İmamı Zaman Mehdi (ə.s), Cəbrayıl (ə.s) tərəfindən özünə gətirilən Musa peyğəmbərin mübarək əsasına malikdir”. Demək ki, Mehdi (ə.s) hz. Musa (ə.s)-ın əsasını tapacaq. (Biharul Envar, cild 2/ 52, səh. 324).

Qaim Mehdi zühur etdiyində Rəsulullah (s.ə.v)-in bayrağı, hz. Süleyman (ə.s)-ın üzüyü -bu çox əhəmiyyətlidir- Musa (ə.s)-ın əsası və daşı ilə zühur edəcək. (Gaybeti Numanı, səhifə 279) Əbu Cəfər əleyhissalam belə buyurmuşdur; “Qaim Mehdi əleyhissalam heç bir müşrik qalmayana qədər mübarizəsinə davam edəcək”. (Bihar cild 52, səh. 345) Yəni şirki (Allaha şərik qoşmağı) ortadan qaldırır. İnsanlara bütün gücün Allahda olduğunu öyrədir. “Qaim Mehdi qiyam etdiyində, insanların ürəyindəki düşmənlik və ixtilaf səbəblərini kökdən kəsəcək”. Beləcə ümumi bir asayiş və təhlükəsizlik meydana gələcəkdir. “Qaim Mehdi yeni bir təbliğ sistemi, yeni bir iş, yeni kitablarla” kitabları ilə çıxacaq “zühur edər”. “Yeni bir üsul və hökmlə zühur edəcək ki, bu vəziyyət ərəblərə olduqca ağır gələcəkdir”. (İsbatul Xuda, cild 72, səh. 83) Baxın, hədisdə: “Mehdi kitablarla və yeni bir üsulla ortaya çıxacaq” -deyir.

 

MÜNAFİQLƏRİN ŞEYTANI BİR ZƏKASI OLUR, DƏRİN DÖVLƏTLƏR DƏ BUNLARI DƏRHAL TƏYİN EDİR VƏ İSTƏDİKLƏRİ KİMİ İSTİFADƏ EDİRLƏR

Münafiqləri dünya səviyyəsində təşkil edən İngilis dərin dövlətidir. Çünki münafiqin müdhiş bir şeytanı zəkası vardır. Bunlar da münafiqi əliylə qoymuş kimi seçib tapır, onları müsəlmanların əleyhinə istifadə edirlər. Hər cür kəşfiyyatda, hər cür fitnədə istifadə edə bilər. Bunlar şeytanı ağılda bir sistem meydana gətirmiş. Şeytanlığı müdafiə edir. Kimə müraciət edəcək? Müsəlmana müraciət etsə olmaz. Axmağa müraciət etsə olmaz. Şeytan kimi adama ehtiyacı olur. Onun üçün dərin dövlətlər şeytan kimi adamları tapmaqda mütəxəssisdir. Münafiq tapmaq mütəxəssisidir. Onsuz da münafiqlərin zəncirləmə bir-birlərini tapmaq gücləri vardır, bu böyük bir möcüzədir.

Yəni münafiqlər toplu halda yaşayır, bir-birlərindən ayrılmazlar. Müsəlmanlardan ayrıldığında dərhal bir araya gəlirlər. Bu çox böyük bir möcüzədir. Münafiqlər küfr ilə deyil, adi insanlarla deyil, yaxud ənənəvi müsəlmanlarla da deyil, ancaq öz aralarında yaşaya bilirlər. Münafiq münafiqi çox rahat tapa bilir. Amma öz aralarındakı qarşıdurmaları da şiddətlidir. O bizim bilmədiyimiz, görmədiyimiz bir xüsusiyyətdir. Öz aralarında belə it kimi boğuşarlar. Onun üçün İngilis dərin dövləti, məsələn, Pakistanın, Hindistanın münafiqlərini yığır. Məhz bu qabiliyyət, şeytanın verdiyi bir qabiliyyətdir. Yəni münafiqi təsbit etmək çətin bir şeydir. Məsələn, adam böyük Türkiyədə, Bangladeşdə münafiqi əliylə qoymuş kimi tapır. Misirin bütün münafiqləri İngilis dərin dövlətinin əmrindədir. Böyük bir təşkilat qurur. Öz küncünə çəkilib viskisini içir, özünü zəhərləməyə davam edir. Münafiqlər də it kimi azğınlığı ilə onlara xidmət edir.

 

MÜNAFİQLƏR İSLAMA XİDMƏTDƏ ÇOX TƏNBƏLDİR, AMMA MÜNAFİQLİYƏ XİDMƏTDƏ ÇOX ŞÖVQLÜDÜR

Münafiqlərdə münafiqliyə xidmətdə dəli kimi bir enerji vardır. İslama xidmətdə çox tənbəldirlər, əcaib iztirab çəkər. Halbuki əslində üsulnan edər, amma aldatmaq, hiyləgərlik niyyətiylə edərlər, bunu edərkən belə çox acı çəkər. Bir qram belə müsəlmana fayda vermək istəməz. Çox iztirab çəkər. Müsəlmanlarla adının çəkilməsini istəməz. Allahdan bəhs etmək istəməz. Qurandan bəhs etmək istəməz.