İNGİLİS DƏRİN DÖVLƏTİ ORTAYA ÇIXDIĞINDA, ÜZƏRLƏRİNDƏKİ ÖRTÜK AÇILIB XALQA GÖSTƏRİLDİYİNDƏ TAMAMİLƏ ÇÖKMÜŞ OLACAQ

 

Şeytanla mübarizənin bir yolu vardır, dərin dövlətlərlə mübarizənin də bir yolu vardır. Hz. Musa (ə.s), Fironu; xalqı yığdı rüsvay etdi və Firon sıfıra getdi. Yəni əcaib alçaldıldı, bütün sistemi getdi. Ona görə cinayət işləməyə çalışdı. İngilis dərin dövləti də ortaya çıxdığında, üstündəki örtü açıldığında, pisliyi göründüyündə, nə qədər alçaq bir sistem olduğu isbat edilib dəlilləndirildiyində gücü sıfıra enər; elmlə, ağılla, məlumatla, mədəniyyətlə.

 

PEYĞƏMBƏRİMİZ (S.Ə.V) ÇOX NƏZAKƏTLİ, ÇOX HÖRMƏTLİ BİR İNSAN İDİ. MÜNAFİQLƏR ÇOX LOVĞA VƏ ÇOXBİLMİŞ OLDUQLARI ÜÇÜN PEYĞƏMBƏRİMİZ (S.Ə.V)-Ə NƏZAKƏTLİ OLMURDULAR

Rəsulullah (s.ə.v) çox nəzakətli, çox hörmətli bir insan idi. Məsələn, orada belə öküzlük edən, kobudluq edən münafiqlərdən bir çox ayı var. O öküzlərin heç birinə sən belə öküzlük edirsən demir. Çox örtülü bir üslubla nəzakətiylə mövzuları izah edir. Amma münafiqlər çox qaba, nalayiq, kobud, hay-küy çıxararaq öküz kimi olduqları üçün ağıllarına nə gəlirsə söyləyirlər və lovğalıq, çoxbilmişlik bütün münafiqlərin xüsusiyyətidir. Tarix boyunca baxsanız, Firon həmişə çoxbilmiş və nalayiqdir. Rəsulullah (s.ə.v) zamanındakı münafiqlərə bax həmişə çoxbilmiş və nalayiq, heç dəyişməmiş. Amma bax hz. Musa (ə.s) danışarkən çox hörmətli və çox ədəbli, çox sadədir.

Məsələn, bax ona “Sən Fironsan, sən dəccalsan” demir. Həmişə onu qurtarmağa çalışan bir üslubu var, çox nəzakətli. Münafiqlər də belə gözəl insanların əfəndiliyini, nəzakətini onların -haşa- ağlının nöqsanlığına vermişlər. Ona görə də həmişə dəli demişlər. Onlar da istəyir ki, özü kimi olsun, özü kimi cavab versin. Elə bir əxlaqı heç bir peyğəmbər qəbul etməz. Məsələn, ayədə deyir ki, “O sizdən utanır və söyləyə bilmir”. Məsələn, hz. Zeynəblə evlənmə mövzusunda da deyilmi “Ürəyindən keçirirdin sən bunu, amma insanlardan çəkinərək söyləyə bilmirdin” -deyir. İstəsə söyləyər, amma utancaq bir insan idi. Məsələn, sanki öz yoldaşına qışqırarcasına “Ya Məhəmməd” deyə qışqırırlar. “Peyğəmbər utanır, bunu sizə söyləyə bilmir” deyir və yaxud gəlirlər evinə yemək yeyib orada qalırlar Peyğəmbər (s.ə.v)-i söhbətə tuturlar.

Peyğəmbər (s.ə.v)-lə daim danışmaq istəyirlər. O, gəzməlidir, danışmalıdır, istirahət etməlidir; getmirlər. Yemək yeməyə gəlir, qarşısına keçir Peyğəmbər (s.ə.v)-ə elə baxır. Peyğəmbər (s.ə.v.) yemək yeyərkən onlar da yemək yeyir və yaxud yemir amma elə seyr edirlər. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) həmişə qarşısında olsun, həmişə onu dinləsinlər, hərəkət etməsin istəyirdilər. Amma Allah nə deyir? “Yeməyinizi yediyinizdə dağılın”. Yəni gedib müsəllət olmayın. Vaxtını almayın. Çünki onun vaxtı qiymətlidir. Təfəkkür edəcək, düşünəcək, İslama Qurana faydalı şeylər edəcək, strategiya quracaq, küfrün hücumlarına münafiqlərin hücumlarına qarşı üsul inkişaf etdirəcək. Sən onu orada daim danışdırsan, daim ona müsəllət olsan onun düşünməsinə imkan verməmiş olarsan. İslama faydalı olmasına imkan verməmiş olarsan.

Elə deyilmi? Normal yaşamasına imkan verməmiş olarsan. Onun üçün ayədə, “Sizə söyləyə bilmir” -deyir. “Amma yeməyi yedikdən sonra dərhal dağılın” -deyir və “Səsinizi ona bir-birinizə xitab etdiyiniz kimi yüksəltməyin”. Yəni nalayiqcə, hörmətsiz, yersiz danışmayın. Çünki Peyğəmbər (s.ə.v)-in yanına gedirlər, bilmişlik edirlər. Üstünlük göstərərək ağıl verməyə çalışırlar. Məsələn, Peyğəmbər (s.ə.v) istidə cihada gedilib gedilməyəcəyini bilməzmi? Kim bilməz bunu? Hər kəs bilər. Məhz mütləq lovğalıq edəcəklər, mütləq çaqqallıq, bilmişlik edəcək və özünü ucaldacaq guya; böyük bir kəşf etmiş kimi kütlənin içində gəlir deyir ki, “Sənin ağlın kəsmədi -haşa- mən ağıl işlətdim”. “Bu istidə” -deyir “Bizi cihada göndərirsən. Bu olmaz”. “Bu istidə cihada gedilməz” -deyir. Yəni “Bizi həlakmı edəcəksən?” “bu istidə başımıza günəş vurar” -deyir. Əxlaqsız. Bax həm nalayiq, həm əxlaqsız, həm də lovğa. Orada bax neçə məqsədi var?

Bir; Peyğəmbər (s.ə.v)-i düşüncəsiz göstərmək, ağlı işləmirmiş kimi göstərmək. İki; özünü üstün göstərmək, mərhəmətli və müsəlmanları müdafiə edən kimi göstərmək. Üç; cihada maneə olmaq, müsəlmanların başına bəla açmaq. Dörd; müsəlmanların dağılması üçün zəmin hazırlamaq. Məsələn, yenə eyni bu lovğa dəstəsi deyir ki, “Yaxşı cihada gedək biz, təbliğə gedək, amma uşaq-muşaq evdə, onlar nə olacaq?” -deyir. “Ailəmiz. Onları düşünmədin sən” Peyğəmbər (s.ə.v)-ə deyir. Əxlaqsız adam, düşünməmiş olarmı? Öz ailəsini o da buraxır. Hər kəs öz ailəsini buraxır. Əsgərə gedən bir əsgər onsuz da ailəsini buraxar gedər. Bu qədər axmaqsanmı sən? Bax münafiq axmaqlığı. Özünü necə göstərir? Bax ailəsini, uşağını müdafiə edən, mərhəmətli, şəfqətli adam. Peyğəmbər (s.ə.v)-i necə göstərir-haşa-?

Uşağı düşünməyən, ailələri düşünməyən, yoldaşlarını düşünməyən bir insan -haşa- elə göstərməyə çalışır. Beləcə Peyğəmbər (s.ə.v)-ə bağlılığı qaldıracaq, həm Peyğəmbər (s.ə.v)-i da məşğul edəcək belə murdar sözlərlə vaxtını alacaq, müsəlmanların da əhvalını pozacaq. Ürəyində xəstəlik olan da varsa, adam deyəcək “Bu münafiq haqlı” münafiq deməz o anda onu ağıllı adam olaraq görər. “Mən getməyim” deyəcək. Bunu dediyində ailələrini buraxmamaq mövzusunda küfr, “Halal olsun sən nə qədər ağıllı adamsan” -deyir. “Çox gözəl söyləyirsən” -deyir. Bütün küfr Peyğəmbər (s.ə.v)-ə qarşı birləşirlər. Küfr “Müsəlman belə olar” -deyir. “Afərin, Peyğəmbər (s.ə.v)-ə qarşı çox gözəl söylədin” -deyir. Onun üçün münafiqin kobudluğu, nalayiqliyi tarix boyu heç dəyişməz. Həmişə eynidir. Sözlər dəyişər, üsul dəyişər, yöntəm dəyişər; məntiq heç dəyişməz.

 

MÜNAFİQ MÖMİN ÜÇÜN RƏHMƏT, ÖZÜ ÜÇÜN FƏLAKƏTDİR. MÜNAFİQ MÖMİNİN ÇOX BÖYÜK SAVAB QAZANMASINA VƏSİLƏ OLAR

Münafiq mömin üçün rəhmətdir. Özü üçün də fəlakətdir. Möminin cənnətini genişlədər, vəlayətini çoxaldar, mövqeyini yüksəldər. Ən çox yüksəldən odur, münafiq yüksəldər, sonra kafirdir. Yəni mövqe yüksəltmə gücü sonra kafirdədir. Sonra ürəyində xəstəlik olanlardadır. Amma ən şiddətli münafiqdədir. Münafiq, kafir və ürəyində xəstəlik olandır.

 

MÜNAFİQ ÇOX MƏQSƏDLİ HÜCUMLAR EDƏR, AMMA TƏMƏLDƏKİ ANA HƏDƏFİ MÜSƏLMANLARIN DAĞILMASIDIR

Münafiqin məqsədi, məsələn deyir ki; “İstidə cihada getməyin”. Cihada getməyincə nə olar? Müsəlmanlar məğlub olar, küfr üstün gələr. Elə deyilmi? Məqsədi nə olur? Müsəlmanların dağılması. Münafiqin son məqsədi müsəlmanların dağılmasıdır. Yəni ən kökdəki məqsədi odur. Amma çox məqsədli hücum edər. Amma Peyğəmbər (s.ə.v)-in buna etdiyi müdaxiləylə həm cihadı çox mübarək olar, bərəkətli olar, həm də müsəlmanların gücü qat-qat artar. Yoxsa, məsələn müsəlmanın ağılından keçmiş də ola bilər; “Bu istidə çıxmasaqmı görəsən?” deyə ağılından keçə bilər. Amma mömin söyləməz, öz içində həll edər bəzən, bəzi möminlər də heç düşünməz çox məqsədəuyğundur. Bax o düşünən ürəyində xəstəlik olan olur, bax dilində yox xəstəlik ürəyində, o, ona şəfa olar. Münafiq oradan o xəstəliyin müalicəsinə vəsilə olar.

Həm də münafiq alçaldılmış olar. Təyin olunmuş olar, mövqesini görmüş olar. Yəni nə qədər əxlaqsız olduğunu Allah münafiqə dünyada isbat etmiş olur. Nə qədər şərəfsiz, nə qədər murdar xasiyyətli olduğunu inkar edə bilməyəcəyi şəkildə Allah isbat etmiş olur. Amma təkrar edirəm, indi biz münafiq əlaməti izah edərkən həmişə qarşımızda biri var kimi izah edirik. Münafiq əlaməti izah edərkən biz özümüzə izah edirik. Çünki bu bəlaya hər kəs düşə bilər. Əlbəttə. Yəni isti şərt deyil ki, yorğunam deyər etməz. “Acdım” deyər getməz, bax “əyləncəyə gedəcəyəm” deyər getməz. Bunun əhatəsi çox genişdir.

 

İNGİLİS DƏRİN DÖVLƏTİNİN BİR ÇOXU CİDDİ AĞIL XƏSTƏLİYİ OLAN İNSANLARDIR. ŞEYTANIN ƏXLAQSIZ, ÇİRKİN, XƏSTƏ RUH HALINI BUNLARDA GÖRÜRÜK

Bu İngilis dərin dövlətinin mənsubları bir çoxu gizli manyak, ağıl xəstəsi, ruhi xəstə adamlardır. Şeytanla həqiqətən trans halına keçirlər və anormallıq keçirirlər. Şeytandan ağla sığmaz qorxurlar. Bunların həyatına baxdığımızda və üzlərinə də baxdığımızda şeytanla dərin trans halında olduqlarını görərik, dərin əlaqədə olduqlarını və şeytanın məntiqsizliyini, nalayiqliyini, həyasızlığını, o şeytanın homoseksual ruhunu, o homoseksual manyaklığını görərik. Yəni şeytanda vardır bu homoseksual manyaklığı, özünə xasdır, o fəlsəfəni çıxaran onsuz da şeytandır.

 

ŞEYTAN MÖMİNİN OYUNCAĞIDIR. HZ. SÜLEYMANA XİDMƏTÇİ OLMUŞ VƏZİYYƏTDƏ İDİ, NƏ DEYİRSƏ EDİRDİ

Şeytan münafiqləri dəli edər. Möminin oyuncağıdır şeytan, onunla oynayar sanki. Yəni möminin iti kimidir şeytan, “hoşt” deyərsən gedər. Amma “tut” desən də tutar. Məsələn, hz. Süleyman (ə.s) onları idarə altına almış. “Dənizin dibində inci, mərcan nə tapsanız çıxarın” -deyir. Dalıb gətirir hz. Süleyman (ə.s)-ın önünə qoyurlar. İdarə altına almış. Onun üzüyündə həps edilmiş vəziyyətdədir. Yaqut üzüyü var, qızıl üzərinə nəqş edilmiş yaqut, qırmızı yaqut. O yaqut daşının içində minlərlə cin var gizli, çıxa bilmirlər onun içinə həbs etmiş. Atadan oğula onun içində qalırlar. İndi Axırzamanda o üzük, hz. Süleyman (ə.s)-ın üzüyü tapılacaq. Hz. Mehdi (ə.s)-ın əlinə keçəcək, hz. Mehdi (ə.s) barmağına taxacaq, ondan sonra onun əmrinə girəcəklər. Normal bir adam görsə ağılını itirər, amma Allah o gücü qüvvəti verir.