XIZIR BƏZƏN İSLAMA FAYDASI OLACAQSA DƏCCALİYYƏTƏ KÖMƏK EDƏR

 

Allah bizi sınayarkən Axırzaman üçün dörd qüvvəni qarşı-qarşıya gətirir. Yaxud bir qisimini ittifaq etdirir. Bir; İmam Mehdi və tələbələri. Yəni Quranda Kəhf əhli olaraq vurğulanan yəni işarə edən qrup. İki; Səhabələri Rəqim, Kəhf hekayəsində keçən Səhabələri Rəqim əhli. İkincisi İsa Məsihin yoldaşları. Üç; Xızır (ə.s)-ın qrupu. Xızır bəzən dəccaliyətə kömək edər. Amma şəriətə uyğundursa, yəni şəriətə, İslama faydası olacaqsa, bəzi şeylərdə dəccaliyətə kömək edər. Mehdi (ə.s)-a, İsa Məsihə kömək edər. Üçünə də kömək edər. Amma bax dəccaliyətə də kömək edir, lakin İslamın lehinə olaraq kömək edər. Dördüncü qüvvə dəccaliyətdir.

Dəccaliyət indi İngilis dərin dövləti tərəfindən təşkil edilən bir gücdür. Daha əvvəl Firon tərəfindən təşkil edilirdi. Dəccaliyət daha əvvəl Roma tərəfindən təşkil edilirdi. Yəni İngilis dərin dövlətindən əvvəl Roma dərin dövləti, Misir dərin dövləti və başqa həzrəti İbrahim (ə.s) dövründə Nəmrud, Nimrot. Nimrot deyə keçir Nimrotun dərin dövləti. Hər dövrdə olmuşdur. Bunlar dərin dövlətlər ilhamını, düşüncəsini, hərəkət tərzini, strategiyasını hamısını şeytandan götürər və öz əsrinin dəccaliyəti olaraq ortaya çıxar.

Öz əsrinin mehdiyyəti ilə mübarizə aparar. Ona zidd olan mehdiyyətlə mübarizə aparar. Məsələn, Firon dövrünün Mehdisi ona qarşı həzrəti Musa (ə.s) idi. Axırzamanda İngilis dərin dövlətinin ziddi olan da Mehdi (ə.s)-dır. Dəccaliyətə bəzən həzrəti Xızır (ə.s) kömək edər. Amma belə; axmaqca bir yola gedəcək, mehdiyyət də onu əzəcək, Xızır o yola girməsini asanlaşdırar. Yəni onu əzməsi üçün Mehdinin ayağına gətirər, amma kömək edərək. Yəni Mehdinin əzməsi üçün edər. Dəccaliyyət bütün fikri sisteminin hamısını, bütün hərəkətlərini saf olaraq şeytandan götürər. Başlarında bir şəxs olur. Yəni o öldüyündə bir başqası yerinə keçər. O şeytanla əlaqəni quran məxluqdur.

 

BÜTÜN DƏCCALLAR RUHİ XƏSTƏDİR VƏ ŞEYTAN KİMİ ŞİZOFRENİYALI, HOMOSEKSUAL, MÜBAHİSƏÇİ BİR RUHA MALİKDİR. DÜNYANIN ƏN BÖYÜK QATİLLƏRİ DƏCCALLARDIR

Dərin dövlətlərin başında olan hər kəs mütləq ruhi xəstədir. Ruhi xəstə olduğu üçün qarşısındakını da ruhi xəstə olaraq xarakterizə edir. Məsələn, Firon Musa (ə.s)-a deyir ki, sən dəlisən. Amma özünün ruhi xəstə olduğuna da əmindir. Çünki ruhi xəstə, çünki görüntü görür, səs eşidir. O görüntü və səsə görə hərəkət edir. Məsələn, şeytan ona deyir: “bütün uşaqları öldürəcəksən”. Eyni o ruhi xəstələrdə, qatillərdə olduğu kimi, bütün dəccallar da qatildir. Yəni dünyanın ən böyük qatili dəccallardır. İndi, məsələn Suriyada, İraqda, Liviyada, Əfqanıstanda dünyanın hər yerində dünya dərin dövləti qatilinin əmri ilə cinayətlər işlənir.

Dayanmadan qan axıdılır və bütün dəccallar şizofreniyalı, homoseksual bir ruha sahib olar, yəni hamısı belədir. İlk başda şeytan onsuz da homoseksualdır. Yəni dünyaya gəlişindən etibarən həmişə homoseksual şəxsiyyət göstərmişdir. Quranda təsvir edilən üslubuna da baxdığımızda homoseksual üslubudur. Yəni belə cinayətə uyğun, pozğunluğa uyğun, üsyankar. Mübahisəçi, davakar, manyak bir ruh. Homoseksualların böyük hissəsi bu düşüncədə olar. Ən çox cinayət bilirsiniz onlarda çıxır. Onun üçün İngilis dərin dövlətinin də ən güvəndiyi şəxslər homoseksuallardan meydana gəlir. Məsələn, bir dövlətin başına birini gətirəcəkləri zaman homoseksual olmasına çox diqqət göstərirlər. Məsələn, bir yerə elçi təyin ediləcəksə, hər hansı bir ölkəyə bir elçi göndəriləcəksə, səfir yaxud konsul mütləq homoseksual olmasına diqqət yetirirlər.

Çünki şeytan da homoseksual, özü kimi olmasını istəyir və ən başdakı dəccala o şəkil ilham verir. Yəni homoseksuallığı dünyada qoruyacaqsan deyir. Qan tökəcəksən, İslamı yer üzündən qaldıracaqsan. Mehdiliyindən şübhələndiyin hər kəsin üstünə gedəcəksən deyir. Məqsədi nədir? Quranda onsuz da açıqlayır şeytan, “Mənim sözümün doğru olduğunu görəcəksən” deyir Allaha. Allaha deyir ki, haşa, sən bilmirsən mən bilirəm deyir. Çox mübahisəçi, lovğa, ağılsız və manyakdır. Şeytan homoseksual ruhlu bir məxluqdur. Ağıla sığmaz mübahisəçidir.

Baxın, diqqət yetirin bütün Fironlar, Nəmrudlar Quranda da keçdiyi kimi hamısı mübahisəçidir. Böyük demaqoqdurlar, demaqoqluq edərlər. Boş-boş danışırlar. Həzrəti Musa (ə.s) Allahdan, dindən bəhs edir. Firon “eşidirsinizmi?” deyir. Sırf lovğalıq, hörmətsizlik, yersizlik və demaqoqluq olsun deyə. Onun bir məntiqi yoxdur ki, “eşidirsinizmi?” Dəliliklə günahlandırması özünün ruhi xəstə olduğunu bildiyi üçündür yəqin deyir. Belə bir hərəkət özü kimi ola biləcəyini düşünür. Onlara da eyni məntiqlə yaxınlaşır, onların da dəli olduğunu söyləyir.

 

DƏCCALİYYƏTİ TƏŞKİL EDƏN DƏRİN DÖVLƏTLƏR İLHAMINI ŞEYTANDAN ALIR

Nəmrud, həzrəti İbrahim (ə.s)-ı dəliliklə günahlandırdı. Roma dövləti həzrəti İsa (ə.s)-ı xəstəliklə, ruhi xəstəliklə günahlandırdı. Yenə həzrəti Məhəmməd (s.ə.v)-i dəliliklə günahlandırdılar. Həzrəti Musa (ə.s)-ı dəliliklə günahlandırdılar. Hamısını dəliliklə günahlandırdılar. Günahlandıranlar kim? Fironun, Nəmrudun başı olan şeytani dərin dövlət və dərin dövlətin başı. Firon şəxsən maraqlanır. Baxın, Mehdi çıxması ehtimalından, Moşiyahın çıxması ehtimalından bəhs edildiyi üçün o dövrdə bütün oğlanlarını öldürdür, şəhid edilir. Mehdi bunların içindədir deyir. Deyirlər ki, bu şərtdə, bu illər arasındakı qurşaqda Mehdinin, Moşiyahın çıxması ehtimalı var. Elə isə bütün oğlanları öldürün deyir Firon. İlhamını haradan alır? Şeytandan alır. Transa girir.

İndi məsələn, İngilis dərin dövləti yığıncaq edir. Onların qırxlar məclisi var, yeddilər məclisi var, üç yüzlər məclisi var. O yığıncaqda hər yeri qaraldırlar, işıqlar söndürülür. Qaranlıqda yalnız şam işığı olur. Öz düşüncələrinə görə şeytanı çağırmaq üçün bəzi dualar edirlər, şeytanı oraya çağırırlar. Bəzi qoxular istifadə edirlər. Yəni şeytanın xoşu gələn qəribə qoxular. Şeytanın murdar qoxulardan xoşu gələr. Şeytan çağırmada murdar qoxu istifadə edirlər. O murdar qoxunu istifadə edərək şeytanı çağırırlar.

Adamın ağızından, burnundan tüpürcəklər axır, yəni özünü itirir, gözünü bağlayır, şeytan ona nə deyirsə eynisini təkrar etməyə başlayır. Məsələn harada cinayət işlənəcək, harada döyüş ediləcək, hansı ölkə yıxılacaq; onları bir-bir qeyd edirlər. Ondan sonra onu tətbiqə başlayırlar. Hadisə budur. “Üç yüz illik plan” dedikləri yenə şeytanın üç yüz il əvvəl bunlara söylədikləri olur. Üç yüz il əvvəl şeytan nə dedisə, eynisini edirlər. Üç yüz illik planın hekayəsi budur və tamamilə bloklanmış olaraq dərin dövlətlər şeytanın əmrindədir.

 

ŞEYTAN İSTƏSƏ DƏ, İSTƏMƏSƏ DƏ MEHDİYYƏTƏ XİDMƏT EDİR

Dünyada sel kimi müsəlman qanı axır. Böyük hadisələr olur. Amma axırda hadisə Mehdi (ə.s)-ın çıxmasına vəsilə olur. Şeytan da şeytanlığını etdiyində Mehdi (ə.s)-a istəsə də, istəməsə də xidmət etmiş olur. Eynilə dərin dövlətlər də, istəsə də, istəməsə də Mehdi (ə.s)-a xidmət etmiş olur. Çünki darvinizm olmasa, kommunizm olmasa, marksizm olmasa Mehdi (ə.s) nəylə mübarizə aparacaq? Onun mübarizə edəcəyi gücü meydana gətirirlər, onun rahatca əzəcəyi gücü meydana gətirirlər. Məsələn, darvinizmi İngilis dərin dövləti hazırlayır. Amma Mehdi (ə.s) da əzir. Şeytanın təsiriylə edirlər. Allah onu Mehdi (ə.s)-a da əzdirir. Bütün gücün Allahda olduğunu görürük.

 

QURANA BAXDIĞIMIZDA CƏHƏNNƏM ƏHLİNİN CƏHƏNNƏMDƏ DƏ MÜBAHİSƏÇİ OLDUĞUNU GÖRÜRÜK

İngilis dərin dövləti İslam aləminin lovğa, üsyankar, İslama, Qurana qarşı dikbaş, hörməti qəbul etməyən, nəzakəti qəbul etməyən, mübahisəçi, eqoist, ruh xəstəsi tiplərdən meydana gəlməsini istəyir. Bu, onsuz da şeytanın qısa bir xülasəsidir. Şeytanın şəxsiyyətinin qısa xülasəsidir. Bunun yayılması və hakim olmasını istəyir. Qurana baxdığımızda da küfr əhlinin, münafiqlərin cəhənnəmdə də höcətləşdiklərini görürük. Məsələn Şuəra surəsi 96-cı və 103-cü ayədə deyir ki, “Orada” (münafiqlər, küfr) “Onlar orada çəkişib höcətləşərək deyərlər:” (Şuəra surəsi, 96)

Həm çəkişmə, həm də höcətləşmə; bu, münafiqin dünyada imtina edə bilmədiyi bir xüsusiyyətdir, bir xəstəlikdir. Fironda da var, həzrəti Musa (ə.s) ilə danışıqlarında görürsünüz. Müdhiş bir demaqoqluq, müdhiş bir höcətləşmə və bir mübahisəçilik vardır. Allah ayədə deyir, “İnsan hər şeydən çox mübahisəçidir”. Xəstəlik olduğu üçün bunu ifadə edir Allah. Bu şeytanın vəsvəsəsiylə olan bir xəstəlikdir.

 

MÜSƏLMAN HƏMİŞƏ SAKİTLƏŞDİRİCİ, BAĞIŞLAYICI, SƏBİRLİDİR

Müsəlman həmişə sakitləşdiricidir. Allah ayədə; “zövcələrinizdən və övladınızdan sizə düşmən olanlar da vardır” -deyir. Düşmən olanlar. “Lakin” deyir “onları əfv etsəniz, günahlarından keçsəniz və bağışlasanız, bilin ki, Allah Bağışlayandır, Rəhmlidir” -deyir Allah. Müsəlman sakitləşdiricidir. Məsələn, Allah başını, gözünü qırın, qovun, atın demir. Bağışlayın, səbirli olun, sakitləşdirin, Allah sakit bir mühit olsun deyir. Amma istəsə Allah, məsələn, “qətl edin” deyərdi. Demir Allah. Bax, “düşməndir” -deyir, “zövcələrinizdən və övladınızdan sizə düşmən olan var” -deyir. Düşməndir amma bağışlayın. Doğru yolu göstərin, səbirli olun. Bu sizin üçün daha xeyirlidir deyir Allah.

 

DƏRİN DÖVLƏTLƏRİN CƏSUSLARI İSTİFADƏ EDİLDİKLƏRİNİ BİLMİR. TƏRİFLƏNMƏLƏRİ ONLARA KİFAYƏT EDİR

Dərin dövlət belə harada zəki, harada iş bilən adam varsa, onları ələ keçirir, onları istiqamətləndirir. Onların bir qisimi dərin dövlətin təsiriylə hərəkət etdiklərini bilmirlər. Xəbərləri belə olmur. Yəni əsl şeytani ünsür, şeytandan ilham alanları bilmirlər. Məsələn, tərəfdarları da bilməz. Cəsus olaraq istifadə edilənlər də bilməz. Onun yalnız zəkasıyla onu lovğalandırar. Deyər ki; “sən çox zəkalısan, çox ağıllısan, səndən çox yaxşı cəsus olar”. O, ona kifayətdir, ona pul verməsinə də ehtiyac yoxdur. Onun elə tərifləndiyində ağlı gedər.

Sənin zəkan, ağılın hər kəsdən üstün desən bitdi. İngilis casusları həmişə kasıb yaşamışlar. Onların tək qidası təriflənmələridir. Dərin dövlət onları həmişə tərifləmişdir. “Sir William sənə bir medal göndərdi, səni təbrik etdi” deyir, ağlını atır, hıçqırıqlarla ağlayır. On minlərlə insanın ölümünə səbəb olur, şəhid olmasına səbəb olur. Vecinə deyil, o medal onun üçün çox həyəcan verici olur. “Sən çox ağıllısan” deyir, “səni kraliça mükafatlandıracaq” -deyir. Ağlı gedir. “Kraliça səni təbrik etdi” -deyir, “baş nazir səni təbrik etdi” -deyir, ağlı gedir. Təqaüdə çıxmasının da, başda olmasının da fərqi yoxdur.

 

MÜNAFİQLƏR EQOİSTDİR, ÖZ EQOİZMİ ÜÇÜN YAŞAYAR. BAŞQALARI ÜÇÜN YAŞAMAQ İSTƏMƏZ

Münafiqlər kafirun və kafirat, xəsis və eqoistdirlər. Münafiq eqoistdir. Eqoist və xəsis. Müsəlmana bir şey qazandırmaq deyil, müsəlmandan bir şeylər almaq istəyər. Münafiq daim qoparmaq istəyər. Müsəlmana qarşı dünyagörüşü daim ondan bir şey alınması lazım olan, ona zərər verilməsi lazım olan bir varlıq olaraq görər. Ona görə bütün münafiqlərdə bu oğurluq oturmuş bir sistemdir. Münafiq eqoist olduğu üçün də sırf öz mənfəəti üçün yaşayar. Öz təkəbbürü, öz eqoizmi, öz əzəməti üçün yaşayar. Başqaları üçün yaşamaq istəməz. Bax deyir ki, Allah, şeytandan Allaha sığınaram; “… Xeyirə qarşı olduqca düşkünlük göstərərək acı dilləri ilə səni sancırlar”.

Xeyirə qarşı olduqca düşkünlük, yəni mənfəəti olduğunda, mənfəətini əldə etmək üçün nə istəyirsə, münafiqlərin müxtəlif mənfəətləri olar. Bu mal-dövlət olar, pul olar, yemək olar, hər şey ola bilər. Geyim ola bilər, hər şey ola bilər. Onu əldə etmək üçün “…olduqca düşkünlük göstərərək” ehtiras göstərərəkacı dilləri ilə səni sancırlar”. Yəni münafiqin dili onsuz da həmişə belə demaqoq, çirkin, lovğa, əxlaqsızdır. “…acı dilləri ilə səni sancırlar. Onlar iman gətirməmişlər”. Allah münafiqlərin xüsusiyyəti olaraq söyləyir. Allah, “Allah da onların əməllərini puç etmişdir. Bu, Allah üçün asandır”. (Əhzab surəsi, 19) deyir.

 

MÜSƏLMANLARIN TƏŞKİL ETDİKLƏRİ İFTAR YIĞINCAQLARINA XRİSTİAN VƏ YƏHUDİLƏRİ DƏVƏT ETMƏLƏRİ ÇOX GÖZƏL OLAR

Bir də xristianları iftara çağırmamaq var; bu çox ayıbdır. Yəhudiləri iftara çağırmamaq var; bu da çox ayıbdır. İftarda Musəvi və yaxud yəhudi, xristian, erməni, katolik, ortodoks artıq kim varsa oraya adam getmir. Maidə surəsi, 5-ci ayədə nə deyir? Şeytandan Allaha sığınaram. “Bu gün pak nemətlər sizə halal edildi. Kitab verilənlərin yeməkləri sizə halal, sizin yeməkləriniz də onlara halaldır”. Bu nə deməkdir? Allah, “onlara yemək verin” deyir. Ayə var. İftara nə üçün çağırarsan? Yemək yesin deyə çağırarsan. Yəhudini niyə çağırmırsan? Xristianı niyə çağırmırsan? Bu ayə nəyi izah edir elə isə? “sizin yeməkləriniz də onlara halaldır” –deyir. “Sizin, müsəlmanların yeməyi yəhudilərə, xristianlara halaldır” -deyir.

 

İSA MƏSİHƏ GÖRÜNÜŞ VƏ ZADƏGANLIQ OLARAQ ƏN ÇOX BƏNZƏYƏN HZ. MEHDİ (Ə.S)-DIR

Rəsulullah (s.ə.v) “Görünüş baxımından, xarakter və zadəganlıq baxımından İsa Məsihə ən çox bənzəyən övladım Mehdidir” -deyir. Üzü hz. Mehdi (ə.s)-a çox bənzəyəcək. Yəni xasiyyəti, suyu bənzəyəcək. Amma İsa Məsihin müdhiş imanı var. Yəni mələklə insan qarışığı kimi Allahın hikməti. Əcaib heyrət verici bir vəziyyət var. Yəni özündən əmin olduğu kimi imanından əmindir maşaAllah. Haqqəl yəqin, yəni çox güclü imanı var, maşaAllah. Rəsulullah (s.ə.v) deyir: “Allah Mehdiyə bütün peyğəmbərlərə verdiyi nemətləri, xüsusiyyətləri verəcək. Bundan da əlavə onu hamısından seçəcək”. Nə mənanı verdiyini bilmirəm amma belə deyir.