“Nature” jurnalının 31 avqust 2016-cı ildəki sayında Qrenlandiyada 3,7 milyard il əvvələ aid bakteriya fosillərinin tapıldığı xəbər verilirdi. Bu xəbər ölkəmizin mediasında da yer aldı. Haqqında danışılan yeni tapıntılar bəzi elmi nəşrlərdə təkamül dəlili kimi göstərilməyə çalışılsa da, həqiqətdə daha əvvəlki fosillərin davamı olub, yer üzündə həyatın xəyali təkamül proseslər olmadan bir anda başladığını bildirən dəlillərdəndir.

 

HƏYATIN BİR ANDA YARADILIŞI

Canlılar yer üzündə bir anda, ən kompleks vəziyyəti ilə ortaya çıxar. Tanınan ilk hüceyrələr isə fotosintez edə bilən sianobakteriyalardır. “Nature” jurnalında nəşr olunan 3,7 milyard il yaşındakı mikrob quruluşlarının kəşfi ilə sübut edilən “Həyatın birdən yaradılışı” başlıqlı məqalədə, təkhüceyrəli kompleks yosun hüceyrələrinin hər hansı bir təkamüllü keçmişləri olmadan yarandığı izah edilir.

Bu tapıntıların darvinizmin iddialarına tamamilə əks olduğu açıqdır. Bununla yanaşı, bu fosillər heç də elə sadə və ya ibtidai deyilə biləcək canlılara aid deyil. Bəhs olunan fosillər sianobakteriyaların biofilmlərinin torta dənələrinin donması ilə yaranmış təbəqələridir. Bu hüceyrələr isə fotosintez kimi bəzi mərhələləri hələ də həll edilə bilməmiş, möhtəşəm bir əməliyyatı edə bilmə qabiliyyətləri ilə tanınan olduqca kompleks mikroorqanizmlərdir.

Sianobakteriyalar, 3,7 milyard il əvvəl də yüksək keyfiyyətdə fotosintez edə bilən, azotun fiksasiyasını, (qaz kimi istifadə edilə bilməyən azotun istifadəyə yararlı maddələr vəziyyətinə gəlməsi) reallaşdıran, bakteriya qamçısına (flagella) sahib olmadan süzülmələr şəklində hərəkət edə bilən, bu hərəkəti reallaşdırmaq üçün zəncirvari şəkildə zülal istifadə edən, qısaca, tam quruluşa sahib olan möcüzəvi canlılardır.

İlk dəfə 2009-cu ildə Avstraliyanın Qərbi Chert bölgəsində 3,7 milyard il yaşında olduğu müəyyən olunan sianobakteriya fosilləri tapılmış, yenə Qrenlandiyada 3,5 milyard yaşında bənzər fosillər aşkar edilmişdir. Canlılıq tarixində “mavi-yaşıl yosunlar” adı verilən bu mikroorqanizmlər tam və qüsursuz işləyən quruluşlarıyla bir anda yaranmış və Yer atmosferinin ehtiyacı olan oksigeni təmin etmişlər. (The Cyanobacteria. Molecular Biology, Genetics and Evolution. Edited by Antonia Herrero & Enrique Flores. p. 217) Bu mövzudakı daha geniş məzmunlu yazımız üçün baxın: http://www.harunyahya.org/tr/works/115863/-Dunyanin-En-Kompleks-Bakteri-Grubu–Siyanobakteriler-

Dövrümüzdə də bu fikirlərin əksinə, atmosferimizdəki oksigen yalnız meşələrdə deyil, dənizlərdəki “mavi-yaşıl yosunlar” tərəfindən də yaradılır. Yosunlar günəş işığı, su və karbon dioksidi istifadə edərək, fotosintez kimi böyük komplekslikdə, tək bir mərhələsi əskik olsa reallaşmayacaq bir əməliyyatı yerinə yetirər və dünyadakı oksigenin olduqca əhəmiyyətli bir hissəsini yaradarlar. Möcüzəvi mikro canlı sianobakteriyanın, təkamül nəzəriyyəsinin canlıların təsadüflər nəticəsində yarandıqları iddiasını çökdürən xüsusiyyətlərindən bəzilərini belə yekunlaşdıra bilərik:

Möcüzəvi mikro canlı sianobakteriyanın böyük fəaliyyətləri:

  • Sianobakteriyalar dünyanın illik oksigen miqdarının 30%-ni təkbaşlarına istehsal edərlər, bu ədəd dünyadakı bütün yaşıl bitkilərin ixrac etdikləri miqdara ekvivalentdir.
  • Bu bakteriyaların ölçüləri çox kiçikdir, amma miqdarları olduqca çoxdur. Bir litr suda miqdarı 100-dən çoxdur və okean məhsuldarlığının 10-20% -ni təşkil edərlər. Görünməmələrinə baxmayaraq, yer üzünün çox geniş bir hissəsinə hakimdirlər.
  • Bu bakteriya növü fotosintez, azot fiksasiyasını (azotun canlılar tərəfindən istifadəyə yararlı vəziyyətə gəlməsi üçün lazım olan əməliyyat) və tənəffüs kimi bir-birindən fərqli əməliyyatları tək bir hüceyrə içərisində edə bilir. Bu isə yuxarıda izah etdiyimiz bənzərsiz bir hüceyrə qılafı sistemi tələb edir. Məsələn, bakteriyanın azotu sabitləşdirmək üçün oksigensiz, digər bütün əməliyyatlar üçün oksigenli mühitə ehtiyacı vardır, bunların hər biri fərqli qılaf sistemləri tələb edir. Bu quruluşu sianobakteriyalar, bakteriyalar aləminin ən kompleks üzvlərindən biri edir.

 

İBTİDAİ İCMA QURULUŞU HEÇ YAŞANMAYIB

“Nature” jurnalında xəbər verilən son fosil tapıntıları ibtidaidən inkişafa doğru təkamül prosesinin olmadığını bir fosiller ile ilgili görsel sonucudaha gözlər önünə sərir. Bundan əlavə, o dövrdə bu cür yayıldığı təyin edilmiş kompleks canlı həyatının, əslində daha əvvəl başlamalı olması, həmin məqalədə belə qəbul edilir:

Bu tapıntılar onsuz da, həyatın 3,7 milyard il əvvələ müəyyən bir keçmişə sahib olduğunu göstərir və canlı həyatın Hadean çağında (4 milyard il əvvəl) başladığına dair mövcud tapıntıları dəstəkləyir. (Rapid emergence of life shown by discovery of 3,700-million-year-old microbial structures, Nutman et al, Nature, 31 Avqust 2016)

Kaliforniya Texnologiya İnstitutundan Abigail C. Allwood, həmin jurnalda yazılan məqaləsində bu şərhi etmişdir:

‘’Həyat yer üzündə ilk dəfə nə vaxt başladı? Qrenlandiyadakı bakterial qaynaq kimi göstərilən yerləri ehtiva edən qədim qayalar, dünyanın canlı həyatının düşünüldüyündən də əvvəl mövcud olduğunu göstərir.” (Abigail C. Allwood, Geology: Evidən tərəfindən of lifə en Earth’s oldest rocks, Nature, 31 August 2016)

 

NƏTİCƏ

Gözlə görünməyən bu canlıların mikrobədənlərində milyonlarla ildir ki, eyni möhtəşəmlikdə reallaşdırdıqları əməliyyatlar, dövrümüzdəki texnologiyanın yanına belə yaxınlaşa bilməyəcəyi mükəmməl bir quruluşa malikdir. Darvinistlərin “İbtidai icma quruluşu” olduğunu iddia etdikləri sianobakteriyalar günəş işığı vasitəsi ilə fotosintez edərlər və suyu, oksigen molekulları ilə proton və elektrona çevirərlər. Fotosintez üçün istifadə etdikləri tilakoid adlı maddələr hüceyrə qılafının içindəki qıvrımlarda yer alar. Tilakoidlərin qılafında, fikobilizom deyilən fotosistemlər üçün, işıq toplama vəzifəsini yerinə yetirən xüsusi antenalar mövcuddur. Belə bir quruluşun “ibtidai” olmadığı aydındır. İstər quruluşu, istərsə də reallaşdırdığı əməliyyatlara baxıldığında, varlığı 3,9 milyard il əvvələ gedib çıxan bu canlıların ilk yaradıldıqları andan etibarən olduqca kompleks olduqları, ibtidai canlılar olmadıqları görünür. Göründüyü kimi, müəyyən oluna bilən ilk mikroorqanizmlər, bu gün, eyni vəziyyətləri ilə varlıqlarını davam etdirən yosunlardır. Təkamül kimi bir proses isə canlılıq tarixində heç vaxt yaşanmamışdır. Kompleks canlılığın bir anda yaranması Allahın “Ol” deməsiylə canlıları bir anda yaratdığını sübut edir.