HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN İBRAHİM SURƏSİ, NƏHL SURƏSİ VƏ YUNİS SURƏSİNDƏN AYƏ ŞƏRHLƏRİ

 

(İbrahim surəsi, 15)

 Elçilər qələbə istədilər. Hər bir inadkar dikbaş da ziyana uğradı.

Bu tip ayələr vardır Quranda. Bu ayələrin hamısından dəccaliyyətin, zülmün mütləq məğlub olacağını başa düşürük. Məsələn, darvinizm-materializm mütləq uduzacaq, kommunizm məğlub ediləcək, faşizm məğlub ediləcək. Haqq olan, doğru olan, nur olan, yaxşı-gözəl olan mütləq hakim olacaq.

 

(Nəhl surəsi, 125)

İnsanları Rəbbinin yoluna hikmətlə, gözəl öyüd-nəsihətlə dəvət et və onlarla ən gözəl tərzdə mübahisə et. Şübhəsiz ki, Rəbbin azğınlığa düşənləri də, doğru yolda olanları da yaxşı tanıyır. 

 Rəbbinin yoluna hikmətlə Hikmət necə? Düşünərək, qısa və əsaslı, səliqəli danışmaq. Boş və uzun-uzun danışıqlar, səmimiyətsiz danışıqlar, bunlar olmaz. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) düz və səmimi olaraq izah edirdi. Allahdan qorxaraq, ağıllı izah edirdi. Və gözəl öyüdlə Yəni narahat edici, təcavüzkar öyüd yox, bax, gözəl öyüd. Gözəl öyüd nə demək? Eşidənin xoşuna gələcəyi tərzdə bir öyüd. çağır və onlarla ən gözəl bir tərzdə mübahisə et. Baş-göz yararaq yox. Alçaldaraq, onlara əzab verərək yox. “Ən gözəl bir tərzdə” deyir Allah, “Mübahisə et” Şübhəsiz ki, sənin Rəbbin azğınlığa düşənləri də, doğru yolda olanları da yaxşı tanıyır.

 

(Nəhl surəsi, 127)

Səbir et; sənin səbrin ancaq Allah(ın yardımı) ilədir. Onlara görə kədərlənmə və qurduqları hiylələrdən ötrü də sıxılma.

Səbir et; sənin səbrin ancaq Allah(ın yardımı) ilədir. Onlara görə kədərlənmə Hüzn insanı əldən salır. “Etmə” deyiləndə hüzn mövzusunda, müsəlman belə bir şeyə yanaşmaz.  Və qurduqları hiylələrdən ötrü də sıxılma. İndi hiylədə, əxlaqsızlıqda, tərslikdə, ədəbsizlikdə insanlarda sıxıntı olur. Hətta belə ağrı olur, qəlbində ağrı duyur. Deyirlər qəlbimdə incə bir ağrı deyər, yaxud üfləyər püfləyər, narahat olar. Hiylə necədir? Birinə əxlaqsızlıq etdiyində hiylədir. Taktika tətbiq edirsə, insanlıq dini tərzində ədəbsizlik edirsə, bu da bir hiylədir. Aldatmağa çalışırsa, yalan söyləyirsə bir hiylədir. Bunlarda müsəlman narahat olur. Hiylə kiçik və ya böyük yarananda bir müsəlmana qarşı, ondan sıxıntı duyar. Amma deyir ki, Allah “Sıxıntıya düşmə”, onu Allah haram etmiş. Belə şeylərdə insanlar sıxıntını özünə haqq bilir, ancaq Allah haram qılmış. Etməmək lazımdır.

 

(Nəhl surəsi, 128)

 Həqiqətən də, Allah Ondan qorxanlar və yaxşı işlər görənlərlədir. 

Allahdan qorxan insan çox keyfiyyətli olar. Allahdan qorxmayan insan çox olur. İnanır, amma qorxmur. Qorxanda Allaha qarşı çox ciddi bir hörmət olar. Üslubunda çox ciddi bir hörmət olar. Qorxmayan isə istehza edir; Din ilə lağ edir, axirət ilə lağ edir, cənnət ilə, mələklərlə. Məsələn, alim hoca, amma Allahdan qorxmadığı başa düşülür. İstehza və hörmətə uyğun olmayan bir üslub ilə danışır. Səmimi müsəlman Allahdan qorxur, bir də çəkinir, halala, harama diqqət edir, Qurana tam əməl edir. Və yaxşılıq edənlərlə bərabərdir. Hər kəsə yaxşılıq etmək müsəlmanın vəsfi olacaq.

 

(Yunis surəsi, 45)

Allah onları bir yerə toplayacağı gün, sanki dünyada və yaxud qəbirdə gündüzün ancaq bir saatını qalmışlar kimi, bir-birlərini tanıyacaqlar. Allahla qarşılaşacaqlarını yalan sayanlar mütləq ziyana uğrayacaqlar. Onlar doğru yola yönələn deyillər.

 Allah onları bir yerə toplayacağı gün, sanki dünyada və yaxud qəbirdə gündüzün ancaq bir saatını qalmışlar kimi, bir-birlərini tanıyacaqlar. Bütün küfr əhli orada bir-birini tanıyırlar. Məsələn, Fironun komandası ilə bu əsrin fironları da orada tanış olacaqlar. Bütün dəccallar, nəmrudlar orada bir-biri ilə tanış olurlar. Bax, “gündüzün bir saatından başqa sanki heç ömür sürməmişlər kimi” Elə hiss edəcəklər. Nə qədər? Bir saat falan qaldıq deyirlər dünyada. Yuxudan oyanır kimi. 45-ci ayə nəyə işarə edir? Hicri 1545-ci ilə, qiyamətin tarixinə işarə edir.