MEHDİ (Ə.S)-IN BƏDƏNİ BƏZƏN NUR KƏSİLƏR, MADDİ ALƏMDƏN ÇIXAR

 

“Dilində ağırlıq vardır. Yavaş və ağır danışdığı zaman sağ əlini sol dizinə vurar.” “Yəni, bəzən söhbətində bir tıxanma olduğu, mənəvi cəzbə halına keçə bilər Mehdi (ə.s). Bəzən, maddə olmaqdan çıxa bilər, bir ehtimal. Məsələn, sağ əlini sol dizinə vurduğunda maddə olduğunu yenə hiss edib, söhbətinə davam edə bilər. Belə bir vuruş insanı özünə gətirər, varlığını hiss edər. Demək ki, bədəni bəzən nur kəsilər və yaxud maddi aləmdən çıxa bilər, bir ehtimal. Mən elə başa düşürəm.

 

 

MEHDİ (Ə.S) İLƏ ƏLAQƏDAR HƏDİSLƏR

 

“Dəniz Mehdi (ə.s)-a ikiyə bölünəcək” deyir. “Arasına rahatlıqla girib keçəcək.” Bu “Marmaray” layihəsinə baxır. Dəniz çünki ikiyə bölünmüş olur. Torpağın altında, quru yoldan keçir. Düz küçə olaraq yəni, dənizin üstündən deyil. Dənizin altından bir yoldan keçir.

 

“Mehdi (ə.s), quru bir qamış ağacını, quru bir yerə əkəcək, həmin anda yaşıllanıb yarpaq verəcək.” Bu Tövratda da var. “Qamış” deyə keçir. “Yerə qoyacaq” deyir. ”Yaşıllanacaq” deyir.

 

“Pislər təsirsiz hala gələcək, həlak olacaq. Əhli-Beytdən xoşlanmayan bir şəxs qalmayacaq.” Yəni, hz. Aişəyə, hz. Ömərə söz söyləyən heç kimsə qalmayacaq, çünki məzhəblər aradan qalxdığı üçün bütün Əhli-Beytə sevgi ilə baxılar. “İnsanlar arasında Mehdi (ə.s)-ın sözü seviləcək. Allah, Mehdi (ə.s)-ın sayəsində kor fitnəni söndürəcək.” Kor fitnə bu dəqiqə dünya aləmində olan fitnədir. İslam aləminin bir-birini qırıb-keçməsi nədir? Kor fitnə, açılmaz fitnədir. Kor yəni, görməyən fitnə. Fitnə demir, Peyğəmbərimiz (s.ə.v). Kor fitnə deyir. Çox mənalıdır, həqiqətən kor bir açılmazlıq var bu dəqiqə, kor fitnə var. “Yer üzündə təhlükəsizlik və sakitlik hakim olacaq.” Hər yerdə, nə anarxiya nə terror, partlama, çatlama, molotov kokteyli, bombalama heç bir şey olmur. Yer üzündə təhlükəsizlik və sakitlik hakim olacaq. Hər yer hüzurlu.

 

“Yer üzündə zülm və işgəncə yerinə ədalət ilə dolacaqdır.” Zülm də olmur, işgəncə də olmur. Bütün dərin dövlətləri aradan qaldıracaq Mehdi (ə.s). Hər şeyi haqq və ədalət ölçüləri ilə bərabər bir halda bölüşdürəcəkdir. Sosialistlər, kommunistlər oturdular sosial həyatdan bəhs edirlər. Halbuki, mehdiyyətdən öyrəniblər bunu. Bu 1000 illik kitabdır. Marks 100 il əvvəl yazıb. 1000 il əvvəl Peyğəmbərimiz (s.ə.v) söyləyir. Sosial ədaləti görürsənmi? Hər şeyi deyir. Haqq və ədalət ölçüləri ilə bərabər bir halda bölüşdürəcəkdir. “Malı bütün müsəlmanlar arasında dağıdacaq” deyir. Bərabər bir halda. “Beləcə, yer və göy sakinləri ondan razı olduqları kimi havadakı quşlar, meşədəki yırtıcı heyvanlar, dənizdəki balıqlar belə məmnun olacaqlar.” Balıqları da çox sevəcək Mehdi (ə.s). Quşları çox sevəcək, yırtıcı heyvanları da çox sevəcək. Pişikləri, itləri hamısını inşaAllah. Heyvanlar onu tanıyacaqlar. Mehdi (ə.s)-ı çox sevəcəklər. “Ümməti Məhəmməd (s.ə.v)-dən məmnun olmayan heç bir fərd qalmayacaqdır.” Hər kəs amma. Ələvisi, sünnisi, bektaşisi, vəhhabisi hamısı məmnun qalır. Hətta ehtiyacı olan yox mu deyə car çəkiləcək. Ehtiyacımız yoxdur cavabı veriləcəkdir, deyir.