Onlar möminlərlə rastlaşdıqda: “Biz iman gətirdik!” – deyirlər, öz şeytanları (azmış dostları) ilə təklikdə qaldıqda isə: “Biz sizinləyik. Biz möminlərə ancaq istehza edirik!” – deyirlər. (Bəqərə surəsi, 14)

 

İman edənləri görüncə təqvalı görünməyə çalışır, “Bax araqçınım yanımda, təsbehim yanımda, hətta təsəvvüf əhliyəm” -deyir. Şeytana isə “biz səndən yanayıq” -deyirlər. Müsəlmanlarla öz axmaq başlarıyla lağ etdiklərini düşünürlər.

Münafiq şeytanın təsiriylə davamlı başqa cür danışar, səhər başqa, axşam başqa.

(Adnan Oktarın 28 avqust 2010-cu il tarixli müsahibəsindən şərhlər)