O zaman şeytan onların əməllərini özlərinə gözəl göstərib: “Bu gün insanlardan heç kəs sizə qalib gələ bilməz. Axı mən sizə yardım edən bir qonşuyam!” – demişdi, iki dəstə bir-birini gördükdə isə geri çəkilib: “Mən sizdən uzağam. Mən sizin görmədiklərinizi görürəm. Mən Allahdan qorxuram. Çünki Allah şiddətli cəza verəndir!” – demişdi. (Ənfal surəsi, 48)

Münafiqin axmaq ağlına görə özünü güclü sayır, özünü o qədər güclü görər ki, məğlub olmayacağını zənn edər. Şeytanın dəstəyiylə kommunisti, ateisti, Darvinisti hamısının öz köməkçisi olaraq görər, onlarla əməkdaşlıq edər. Sayca çox olunca da özünü güclü sanar.

(Adnan Oktarın 28 avqust 2010-cu il tarixli müsahibəsindən şərhlər)