HÜCEYRƏLƏR İMAN İLƏ XOŞBƏXT OLUR

 

Allahın müsəlmanlara bir lütfüdür o, heyrət ediləcək bir şeydir; iman, üzün fiziki dəyişməsinə səbəb olur. Fiziki görünüş dəyişməz çünki. Bunda bir şey var, bir fövqəladəlik var. Açıq-aşkar nəzərə çarpır. Demək ki, iman hüceyrələrcə tanınır. vücud imanı tanıyır. Vücud və hüceyrələr imanı sevir. Demək ki, iman ilə xoşbəxt olur hüceyrələr. O zaman, hüceyrə haqqı ilə yaşamağa başlayır, sağlam yaşayır. Yəni, xəstə olmur. Başqa cür xəstə olur. Onu hiss etdirir. Xaricdən baxanda başa düşülür, Allahın hikmətidir.

 

HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN HƏDİS ŞƏRHLƏRİ

 

“Qaimimiz (Mehdi) çıxanda, ona (Mehdiyə) iməkləyərək belə olsa qatılmaq üçün tələsməlisiniz. Allahın izni ilə, rükn və məqam arasında ona yeni bir razılıq üzərinə beyət edildiyini görürəm kimiyəm.”

MaşaAllah, maşaAllah. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) yekazə halında görür; yuxu ilə ayıqlıq arasında, “görürəm” deyir. Görünüş olur, görmə olaraq gözündə meydana gəlir. Bir qismini vəhy ilə, bir qismini də görünüş olaraq, Allah göstərir.

 

Məhəmməd ibn Əli ibn Şahdan, Əhməd ibn Həsəndən, Əhməd ibn Xalid Xalididən, Məhəmməd ibn Əhməd ibn Saleh Tamimi Məhəmməd ibn Hatim Kattandan, Hammad ibn Amrdan, İmam Cəfər Sadiq (ə.s)-dan, Allahın Rəsulu (s.ə.v)-in möminlərin əmiri Əli (ə.s)-a belə söylədiyi nəql edilmişdir:

 

“Ey Əli, bilməlisən ki, zamanın sonunda (Axırzamanda) olanların (Mehdi tələbələrinin) imanı fövqəladə və əminliyi böyük olacaq. Onların arasında peyğəmbər olmayacaq, amma bunun yerinə ağ üzərindəki qaraya (yazılara/kitablara) inanacaqlar.” (Beklenen Mehdi, Allame Muhammed Bakır el-Meclisi, Biharul Envar, Cild 13 (Köhnə Nəşr)/ Cild 51-52-53 (Yeni Nəşr))

 

“Özlərindən çox əmin olacaqlar” deyir, iman gücü ilə. “Onların arasında” hz. Mehdi (ə.s) tələbələri arasında “peyğəmbər olmayacaq, amma bunun yerinə ağ üzərindəki qaraya (yazılara/kitablara) tabe olacaqlar.” Yəni, kitablara tabe olacaqlar, onları oxuyacaqlar. Ağ kağız üzərinə qara mürəkkəb ilə yazı yazılır “ona tabe olacaqlar” deyir. Yəni; “Hz. Mehdi (ə.s)-ın əsərlərinə, kitablarına tabe olacaqlar” deyir.

 

Qaybet Tusi: Fadıl ibn Şazan, Ömər ibn Aslam Bajalidən, Məhəmməd ibn Sinandan, Əbül Jaruddan, Məhəmməd ibn Başar Hamadanidən, Məhəmməd ibn Hanefiyədən belə bir hədis nəql etmişdir. Məhəmməd ibn Hanefiyə hz. Əlinin oğullarından. Mənim silsiləmi bilirsiniz; Məhəmməd ibn Hanefiyədən gəlirəm, inşaAllah.

Beni bu” –və ya- “bu” rəhbərliyi müəyyən bir zaman davam edəcəkdir.” “Beni bu” –və ya- “bu” rəhbərliyi müəyyən bir müddət davam edəcəkdir. ““Beni Haşim, beni bu” çeşidli şəkillərdə davam edəcəkdir” deyir Peyğəmbərimiz (s.ə.v). Ad vermir amma. Sülh və təhlükəsizliyə çatdıqları vaxt, krallıqlarının heç bir zaman yıxılmayacağını düşünəcəklər. Yəni, iqtidarlarının, hökumətlərinin yıxılmayacaqlarını düşünəcəklər. Bu əsnada, ilahi bir əmir gələcək və heç bir kral iqtidarda qala bilməyəcək. “Hər iqtidarı aşıracağam” deyir Allah. “Misirdə olsun, Suriyada olsun, harada olursa olsun hər iqtidarı məhv edəcəyəm” deyir. Uca Allah belə bildirir: 

“…Nəhayət, yer öz bərbəzəyinə bürünüb rövnəqləndiyi və onun sakinləri ona (onun məhsulunu yığmağa) qadir olduqlarını güman etdikləri zaman, Tam xoşbəxt ikən, “Hər şey oldu bitdi artıq. Böyük əsərlər var, böyük irəliləyişlər var. Hər şey yerində” deyərkən gecə yaxud gündüz əmrimiz yerə yetişər. Biz onu, elə bir biçilmiş sahəyə döndərərik ki, sanki dünən heç bol məhsulu olmamışdı. Allah; “Yıxarıq” deyir, o sistemləri, dövlətləri, hökumətləri. Biz ayələri düşünən insanlar üçün beləcə izah edirik.” (Yunis surəsi, 24)

 

“Gecə və ya gündüz ona əmrimiz gəlmişdir” Hz. Mehdi (ə.s)-a işarə edir, Hz. Mehdi (ə.s)-ın zühuruna. Allahın əmri inşaAllah. Bu səbəbdən, aclıq və yoxluq artdığında və insanlar bir-birlərini rədd etməyə başladıqlarında, İlahi əmirin (Mehdinin) gün və ya gecə hər an gəlməsini gözləməlisiniz.”  (Beklenen Mehdi, Allame Muhammed Bakır el-Meclisi, Biharul Envar, Cild 13 (Köhnə Nəşr)/ Cild 51-52-53 (Yeni Nəşr))

Ayədə var; “gecə və ya gündüz.” “Ya gecə zühur edəcək, yaxud gündüz zühur edəcək”, deyir. “Əmrimiz gəlmişdir”, deyir inşaAllah. “Dünən sanki heç bir zənginliyi yoxmuş kimi” Fırıldaqçılar, onlar, bunlar-zənginləşənlər; onu kökündən biçilib atılmış bir vəziyyətdə qılmışıq.” “Bütün sistemlərini yıxacağam” deyir Allah. “Düşünən bir cəmiyyət üçün Biz ayələri bir-bir, belə açıqlayarıq” deyir.

 

Dəlil: Əbu Həmzə Thumalidən, Əbu Xalid Kabulidən, Əli ibn Hüseyin (ə.s)-dan belə dediyi nəql edilmişdir:

 

“Ey Əbu Xalid, Allahın Rəsulu (s.ə.v)-in on ikinci varisi (Mehdinin) zühurundan əvvəlki dövr uzun olacaqdır. Ey Əbu Xalid, zühurundan əvvəl İmam (Mehdi) ilə birlikdə yaşayanlar onun (Mehdinin) çıxışını gözləyəcəklər. İnsanlar hz. Mehdi (ə.s)-ın çıxışını gözləyəcəklər. Onlar bütün dövrlərdə yaşayan insanların ən üstünü olacaqlar. Yəni; “Hz. Adəmdən qiyamətə qədər yaşayan insanların ən üstünü olacaqlar” deyir. Uca Allah onlara (Mehdi tələbələrinə) elə bir anlayış və fərasət verəcəkdir ki, yəni, hz. Mehdi (ə.s)-ın zühur etməməsi, gizli qalması onun var olması ilə eyni hökmdə olacaq. “Varmış kimi xidmət edəcəklər” deyir.

Məsələn, biz varmış kimi xidmət edirik indi. Deyil mi? Görünmür deyə bir sıxıntımız yox, dərd etmirik. Qeyb onlar üçün varlıq ilə eyni olacaqdır. Var kimi xidmət edəcəklər. Onlar səmimi insanlar olacaqlar, deyir Peyğəmbərimiz (s.ə.v). Allahın dinini açıq şəkildə və ehtiyatlı şəkildə yayacaqlardır. Açıq-aşkar, açıq şəkildə. Gizli yox. “Və ehtiyatlı” yəni, səmimi olaraq yayacaqlar. “Daha sonra belə söylədi, “Fərəc (zəfəri) gözləmək, (Mehdinin) özü böyük bir Fərəcdir.”  (Beklenen Mehdi, Allame Muhammed Bakır el-Meclisi, Biharul Envar, Cild 13 (Köhnə Nəşr)/ Cild 51-52-53 (Yeni Nəşr))

“Onsuz da özü böyük bir zəfərdir” deyir Peyğəmbərimiz (s.ə.v).

 

“Bu Zamanın Sahibi (Mehdinin) zühurundan əvvəl dinlərinə bağlı qalanlar əllərini tikanlı bir kola sürtənlər kimi olacaqdır.” Yəni; “həmişə əzab və acı içərisində xidmət edəcəklər” deyir. (Beklenen Mehdi, Allame Muhammed Bakır el-Meclisi, Biharul Envar, Cild 13 (Köhnə Nəşr)/ Cild 51-52-53 (Yeni Nəşr))

 

Belə bir hədis var; “60-ıncı illərin əvvəllərində” 60-cı illərin əvvəllərinə doğru, “vay Ərəbin halına.” Yəni, 1950-ci illərdə. Kommunistlərin həmişə iqtidara keçdiyi dövr. Başçıların ən azğın olduğu vaxtlar. Müsəlmanların qətl edildiyi, rəzalətin ən qatı olduğu dönəmlər. “60-cı illərin əvvəllərində.” Yəni, o dövrlərdə. 60-cı illər, 70-ci illər, 50-ci illər. “Vay Ərəbin halına.” Dəccal üçün, “Təraş edən” ləqəbi var. Yəni, dini yonan, dindən əksildən mənasında. Dini yox edən.