HÖRMƏTLİ ADNAN OKTARIN AYƏ ŞƏRHLƏRİ

 

(Furqan surəsi, 40) “And olsun ki, onlar, üstünə fəlakət yağışı yağdırılmışdır olan o ölkəyə məruz qalmışdılar;” Məsələn; Kobani. Fəlakət yağışı yağdırıldı. Oraya da baş çəkir PKK-lılar. “Yenə də onu görmürdülər mi?” deyir Allah. “Xeyr, onlar dirilməyi ümid edirdirlər.” Yəni, axirətə inanmırlar, Allaha inanmırlar, Allahsızlar, Kitabsızlar” deyir. Baxın, tam olaraq PKK-nın xarakterini, əxlaqını vurğulayır Allah.
(Furqan surəsi, 43), “Öz istək və ehtiraslarını (həvasını) -eqoizmini, qürurunu-” özünə tanrı edəni gördün mü? “deyir Allah. Baxın, yenə görmədən bəhs edir. Demək ki, biz bunları televizorlarda, mediada, orda-burda görəcəyik. Hər dövrə baxır bu, mən əsrimizə baxan istiqaməti ilə söyləyirəm. Sən ona vəkillik mi edəcəksən?” Yəni, “sən onlara söz eşitdirə bilməzsən” deyir. Onlar elə gedərlər. “Taleləri elədir” deyir Allah.
(Furqan surəsi, 44),”Yoxsa elə hesab edirsən ki, onların əksəriyyəti eşidəcək və ya anlayacaq?” 

Onların başları sümük kimi olur, söz eşitməzlər, başa salsan da başa düşməzlər. Çünki eqoistliklərindən başları sümükləşir. Hamısı üçün demirəm, amma, bir çox hissəsi üçün belədir. Ona görə eşitmə xüsusiyyətləri olmur. Ağlını heç istifadə etmir onsuz da. Sən nə izah edirsən et, o başındakı sümükləşmiş, daşlaşmış bir inancı olur. Bunların üzündə də sümükləşmiş bir ifadə olur. İnsani bir xüsusiyyətdir, məsələn, cansıxıcı bir səs, cansıxıcı bir baxış. Yəni, hər şeyi ilə daşlaşmış və sümükləşmişdir. Hansı ki, “daş baş” deyirlər. Tam olaraq daş baş yəni. İstədiyini izah et, nə edərsən et, o daş başlığından çıxmaz. “Onlar, ancaq heyvanlar kimidirlər; xeyir, onlar yol baxımından daha təəccüblü (və aşağı) dırlar.” Çünki heyvana yenə “pisi-pisi” deyirsən gəlir. İtə bir şey deyərsən gedər. Bunlarda o da yoxdur, deyir Allah. Yəni, heyvandan daha da aşağıdadır deyir, sümük başlıdır.

(Furqan surəsi, 48), “Küləkləri Öz mərhəməti önündə yağışdan qabaq müjdəçi olaraq göndərən Odur.” Mehdi (ə.s) çıxmadan əvvəl əlamətləri gəlir. Gül baxçasına girmədən əvvəl bir gül qoxusu gəlir. Sonra yaxınlaşırsan gül ağacına. O gül ağacını taparsan. Məsələn; yağış yağmadan əvvəl külək gəlir, başa düşülür yağış yağacağı. “Hava yağışlıdır” deyirsən. Mehdi (ə.s) çıxmadan əvvəl də əlamətlər olur. Hz. İsa (ə.s) da buna yaxın tərif edir. “Əvvəl əlamətlər gəlir deyil mi?” deyir. “Məhz mən də gəlmədən əvvəl belə əlamətlər gələcək” deyir.

“Yağış yağmadan əvvəl” deyir, “əlamətlər olur” deyir İsa Məsih, “Mən də gəlmədən əvvəl elə əlamətlər olacaq” deyir. “Oradan başa düşəcəksiniz mənim gələcəyimi” deyir. “Biz, göydən tərtəmiz su endirdik;” İsa Məsihə də baxır bu. Göydən həqiqətən su enməsinə də baxır amma, simvolik anlamda İsa Məsihə də baxır.
(Furqan surəsi, 49), “onunla ölü bir diyarı canlandırmaq” Çünki ölünü diriltmək İsa Məsihin bir möcüzəsi idi. İndi, ölü olan dünyadakı imansızlığı ortadan qaldıracaq Mehdi (ə.s) və İsa (ə.s). Zahiri anlamı təbii ki, açıq-aydın yağış olmaqla bərabər; bitkilərin açıb, yaşıllanıb, gözəlləşməsi olacaqkən, eyni zamanda bu mənaya da baxır.

(Furqan surəsi, 51), “Əgər istəsəydik, hər kəndə xəbərdar edici göndərərdik.” deyir Allah. Amma belə etmirik deyir Allah. Ümumi xəbərdar edici göndəririk deyir. Yoxsa, hər kiçik kvadrata, diyara göndərərdik deyir, Allah.

(Qamər surəsi, 9), “Onlar qulumuzu yalançı sayıb: “O, dəlidir!” – dedilər və ona hədə-qorxu gəldilər.” Nuh (ə.s) üçün söylənir bu. Əsrimizdə də necə təzyiq altına alınır? Televizorlarla, radiolarla, xəbər edir, polis gücü ilə, məhkəməyə verir. Və yaxud oraya-buraya şikayət edir, və yaxud RTÜK-ə şikayət edir. Və yaxud öz ağlıyca mafiyavari üslublar ilə bir şeylər etməyə çalışır. “O təzyiq altına alınıb əngəllənmişdi.” Və, “Dəlidir” deyirlər. Qulumuz deyir, qulumuz! “Qulumuza dəlidir” dedilər. Üslub budur demək ki. O zaman eynisi Mehdi (ə.s)-a da ediləcək deməkdir. Bədiüzzamana edildiyi kimi.