Mən onları mütləq doğru yoldan azdıracaq və xülyalara salacağam … (Nisa surəsi, 119)

Çaşdırmaq və azdırmaq münafiqin vəzifəsidir. İnsanları özünə oxşatmaq üçün insanların ürəklərini boş-boş sözlərlə doldurarlar, özünə bənzətmək üçün tək yolu budur.

Şeytan onlara vədlər verir və onları xülyalara salır. Lakin şeytanın onlara verdiyi vədlər aldatmaqdan başqa bir şey deyildir. (Nisa surəsi, 120)

Yalnız aldadar, vədləri doğru deyildir.

(Adnan Oktarın 28 avqust 2010-cu il tarixli müsahibəsindən şərhlər)