Və o kəsləri ki, öz mallarını insanlara göstərmək məqsədilə xərcləyir, Allaha və Axirət gününə inanmırlar. Kimin yoldaşı şeytandırsa, necə də pis yoldaşdır o! (Nisa surəsi, 38)

Münafiq malını verdiyində çox əzab çəkər, çox peşman olar. Göstəriş olsun deyə az verər, amma həmişə ona yanar, malından vermiş olmaq ürəyini çox yandırar.

Allaha və axirətə inanmazlar, bu xəstəlikləridir.

Şeytan kimə yoldaş olsa, münafiq kimə dost olsa nə pis yoldaşdır o. Münafiq də həmişə dost axtarır, “gəl mənim yoldaşım ol, bizə gəl, bizə qoşul” deyər.

(Adnan Oktarın 28 avqust 2010-cu il tarixli müsahibəsindən şərhlər)