Rəsulullah (s.ə.v) Ammar ibn Yasirə belə buyurmuşdur: “Onun uzun bir gizliliyi olacaq ki, bir sıra insanlar bu dövrdə imanlarını itirəcək, digər bir qrupu isə imanlarını qoruyacaqlar. O, (Hz. Mehdi (ə.s)) axır zamanda çıxıb yer üzünü ədalətlə dolduracaq. O, (Hz. Mehdi (ə.s)) ALLAH  KƏLAMININ ŞƏRHİ  ÜÇÜN DÖYÜŞƏCƏK, NECƏ Kİ, MƏN ALLAHIN KƏLAMININ TƏHVİLİ (ŞƏRHİ VƏ AÇIQLANMASI) ÜÇÜN DÖYÜŞÜRDÜM. Ey Ammar, O,  xalqın mənə ən çox bənzəyəni olacaq.” (KifayƏtül Əsər, İlzamın Nəsib, c. 1, s. 98)

egi6