O gün insanlar (qəbirlərindən qalxıb) heç bir başqa tərəfə meyl etmədən carçının (hamını məhşərə çağıran İsrafilin) ardınca gedəcəklər. Rəhman (olan Allah)a qarşı səslər qısılmışdır; artıq bir xırıltıdan başqa bir şey eşidə bilməzsən. O gün, Rəhman (olan Allah)ın özünə icazə verdiyi və sözündən məmnun olduğu kimsədən başqasının şəfaəti bir fayda verməz. (Taha surəsi, 108-109)

Onları görərsən; zillətdən başları önlərinə düşmüş bir halda, ona (atəşə) təqdim edilərlərkən göz ucuyla sezdirmədən baxarlar. İman edənlər də: “Həqiqətən, hüsrana məruz qalanlar qiyamət günü həm öz nəfslərini, həm yaxın qohum (və ya yandaş)larını da hüsrana aparmışlar” dedilər. Xəbəriniz olsun; həqiqətən, zalımlar qalıcı bir əzab içindədirlər. (Şura surəsi, 45)

Orada belə qürur edirlər. Yandan, sezdirmədən baxırlar.

  “Gedişində orta bir yol tut, səsindən də (yüksək pərdələri) azalt. Çünki, səslərin ən çirkin olanı həqiqətən, eşşəklərin səsidir”. (Loğman surəsi, 19)

Allaha qarşı hörmət olmadığında Allah qarşılığını verə bilər.

 

“Gedişində orta bir yol tut, səsindən də (yüksək pərdələri) azalt. Çünki, səslərin ən çirkin olanı həqiqətən eşşəklərin səsidir”. (Loğman surəsi, 19)

 

Allaha qarşı  pis bir üslub istifadə edə bilməz. Peyğəmbərə qarşı da istifadə edə bilməz.

 

(Qiyamətin) Gələcəyi gündə, Onun icazəsi olmadan, heç kim söz söyləyə bilməz. Artıq onlardan kimi “bədbəxt”, (kimi də) xoşbəxt və bəxtiyardır. (Hud surəsi, 105)

Elə çayxana mühiti kimi bir mühit deyil. Allahın icazəsi olmadan danışa bilməzlər.

 

Və onlar Allahın çatdırılmasını əmr etdiyi şeyi çatdırarlar. RƏBBLƏRİNDƏN İÇLƏRİ HÖRMƏT İLƏ TİTRƏYƏR, pis hesabdan qorxarlar. (Rəd surəsi, 21)

 

Müsəlman ədəbsiz bir danışığı ağlından belə keçirə bilməz.