Fironun və əyanlarının qorxusundan Musaya öz qövmündən (və ya Firon camaatından) yalnız kiçik bir dəstə (nəsil) iman gətirdi. Çünki Firon, həqiqətən, yer üzündə təkəbbürlənmiş və həddi aşmışdı.

(Yunis surəsi, 83)

 

“Öz qövmünün bir nəsilindən: “gənclərindən” hz. Mehdi (ə.s)-ın tələbələri də gənclərdən ibarət olur.

“Bəlaya məruz qalma qorxusuyla”: məhkum etməsi, döyməsi, söyməsi, şəhid etməsi qorxusuyla iman edən olmadı. Qorxudan geri çəkilmişlər. Bir qrup gənc hz. Musa (ə.s)-ın yanına gəlir.

Firon Asiya anamızı da şəhid etdi. Asiya anamız həm mömin, həm şəhid mömindir. Fironun nə sarayını, nə inanclarını, nə həyatını istəmirəm, hz. Musa (ə.s) ilə çölə gedəcəyəm, dedi.