Əlbəttə, səndən əvvəlki peyğəmbərlər də məsxərəyə qoyulmuşdular. Lakin məsxərəyə qoyanları məsxərəyə qoyduqlarının özü məhv etdi. (Ənam surəsi, 10)

(Elə edin ki, sonradan) bir kəs: “Allaha itaət barəsində etdiyim təqsirlərə görə vay halıma! Həqiqətən, mən (Allahın hökmlərinə, Qurana, Peyğəmbərə və möminlərə) istehza edirdim!” – deməsin. (Zumər surəsi, 56)

Allah Kitabda (Quranda) sizə nazil etmişdir (bildirmişdir) ki, Allahın ayələrini inkar edildiyini və onlara istehza olunduğunu eşitdiyiniz zaman müşriklər başqa bir söhbətə girişməyənə qədər onlarla bir yerdə əyləşməyin! Çünki o vaxt siz də onların tayı olarsınız. Həqiqətən, Allah münafiqlərin və kafirlərin hamısını Cəhənnəmdə bir yerdə toplayacaqdır! (Nisa surəsi, 140)

 

Allahla, Quranla lağ edənləri dinləməmək lazımdır. Bu Allahın açıq əmridir. Sonra oturub bir də gülür ona. Haramdır bu. Quranda açıqca ifadə edilir. Allah “onlarla birlikdə oturmayın” deyir. Bu televiziya qarşısında oturub, haşa, lağ edərkən dinlə, İslama xidmət adına islamla lağ edərkən oturub qarşısında dinlənilməz. Ədəbli, normal danışana qədər dinlənilməz.