Onlardan birinə qızı olması ilə müjdə verdikdə qəzəblənib üzü qapqara qaralar. Verilən müjdənin pisliyi üzündən tayfasından qaçıb gizlənər. (Allah bilir!) Görəsən, onu (o körpəni) zillət içində saxlayacaq, yoxsa torpağa göməcək? (Diri-diri basdıracaq?) Bir görün onlar necə pis mühakimə yürüdürlər!  (Nəhl surəsi, 58-59)

Qadına müşriklər və münafiqlər potensial namussuz və, haşa, çox təhlükəli bir varlıq kimi görürlər. Qadınlar çox mübarək varlıqdır, Allahın çox gözəl təcəlliləridir, dünyanın ən çox həyəcan verən bəzəyidir, şəfqət mədənidirlər. Bütün dünyaya istiliyi, sevgini, dostluğu ən gözəl öyrədən müəllimlərdir onlar. Bu mübarək varlıqlar Mehdiyyət dövründə mükəmməl təhlükəsizliyə qovuşacaqlar.

Onlardan birinə qız (uşaq) müjdələnildiyi zaman içi hirslə-daşaraq üzü qapqara kəsilər. Özünə verilən müjdənin pisliyindən ötəri birlikdən gizlənər; onu alçaldılaraq tutacaqmı, yoxsa torpağa basdıracaqmı? Bax, verdikləri hökm nə pisdir? (Nəhl Surəsi, 58-59)