Öz əlləri ilə törətdikləri əməllərə görə onlara müsibət üz verdikdən sonra sənin yanına gəlib: “Biz ancaq yaxşılıq etmək və (mübahisə edənləri) barışdırmaq istədik!”– (deyə) Allaha and içdikdə (onların halı) necə olacaq?(Nisa surəsi, 62)

 

Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in yanına, işarəvi olaraq Axırzamanda hz. Mehdi (ə.s)-ın yanına gəlirlər: Yaxşılıq məqsədindəyik, düzəlmənizi istəyirik deyirlər. Münafiqlər çox sülhsevər görünər, həlim xasiyyətli görünər. Çünki yer, mövqe qazanması lazımdır. Münafiq tutulduğunda tədbiri sıxlaşdırar. Bunun üçün də yaxşılıq görünüşünü və barışdrıcı görünüşünü sıxlaşdırar. Onun üçün təxribatları çox şiddətli olar.

Allaha and içir. Burada bir açıqlıq var, onu düzəltməyə çalışıram deyir. Halbuki bütün məqsədi öz fikrinə görə İslamı çökdürmək. Dolaşıq istiqamətləri, Quranda açıqlanmadığını zənn etdiyi istiqamətləri istifadə edir. Haşa, bənzətmək olmaz, qanun boşluğundan günahkarın faydalanması kimi. Öz ağılsız başına görə boşluq axtarır. Halbuki Quranda bir şey açıqlanmırsa o onsuz da halaldır. Biz, albalı, üzüm halalmı deyə araşdırmarıq. Açıqlanmamışsa halaldır, amma münafiq sən bunu haradan tapdın deyər, bu üsulla  bir hiyləgərlik edər.