(Ey münafiqlər!) Siz özünüzdən əvvəlkilər kimisiniz. Hələ onlar sizdən daha qüvvətli (möhkəm), mal-dövlət, övlad baxımından daha artıq idilər. Onlar (dünyadakı) qismətlərindən həzz alıb bəhrələndilər. Siz də özünüzdən əvvəlkilər kimi (dünyadakı) qismətinizdən ləzzət alıb bəhrələndiniz. Siz də onlar kimi (yalan bataqlığına) yuvarlandınız. Onların əməlləri dünyada da, axirətdə də puça çıxmışdır. Onlar özlərinə zərər eləyənlərdir! (Tövbə surəsi, 69)

Payına düşən nədir, ona baxır. Yeyib içib, yan gəlib yatmaq. Quranı qoruyurmuş kimi görünüb, Qurana qarşı mübarizə edər. Yəni cəhd etməz. Hər münafiq anti-Mehdidir. Heç bir münafiq hz. Mehdi (ə.s)-ı ağzına almaz.

Daha əvvəlki münafiqlər necə idi? Onlar da qaçırdı. İşdən, atasından, anasından pay almaq üçün müsəlmanların yanından qaçır.