Gözləri baxa-baxa ölümə sürüklənirlərmiş kimi, haqq (Bədr vuruşunun vacib olması) bəlli olduqdan sonra belə, onlar yenə də bu barədə səninlə mübahisə edirdilər. (Ənfal surəsi, 6)

Peyğəmbər (s.ə.v)-lə davamlı mübahisə etməyə çalışırdılar. Öz fikirlərinə görə, ağılsızlıqlarına görə Peyğəmbər (s.ə.v)-i mat etməyə, Quranla mat etməyə çalışmışlar, hər səfərində alçaq rüsvay olmuşlar. Öz ağıllarına görə Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in evliliklərini dilinə doladılar. Özünü mehirsiz hədiyyə (hibə) edən qadınları dillərinə doladılar. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in coşğusuna, sevgisinə həsəd etdilər.

Ondan çox narahat oldular. Bu çox acıqlarına getdi. Allah ona, xüsusilə, diqqət çəkir. Allah onlara alçaq rüsvay olmağı nəsib etdi, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə də qüruru, gözəlliyi, şərəfi hamısından əhəmiyyətlisi Öz razılığını və cənnətini nəsib etdi inşaAllah.