Şuəra surəsi, 177-180 (Münafiqlər)

O zaman ki, Şüeyb onlara dedi: “Məgər qorxmursunuz?

 Şübhəsiz ki, mən sizin üçün etibar olunası (bel bağlanılası) bir peyğəmbərəm! Artıq Allahdan qorxun və mənə itaət edin! Mən bunun (Allahın hökmlərini, risaləti təbliğ etməyin) müqabilində sizdən heç bir muzd (əvəz) istəmirəm. Mənim mükafatım ancaq aləmlərin Rəbbinə aiddir!

“Şueyb” şöbə deməkdir. Böyük bir birlik içində kiçik bir şöbə. Hz. Mehdi (ə.s)-ın də bir adı kiçik bir şöbədir. Necə ki, insanlar həmişə materialist və mənfəətçi insanlardan çəkinər, burada da o izah edilir. Elçilər də həmişə: “Mən heç bir mənfəət, əvəz istəmirəm, Allah üçün izah edirəm” deyir.