Əgər onu ərəb olmayanlardan (ərəbcə bilməyənlərdən) birinə nazil etsəydik; Və o (Quranı) onlara oxusaydı, (bu şəxs ərəb dilini yaxşı bilmir, qeyri-ərəbə tabe olmaq, onun ardınca getmək bizə ayıbdır deyə) ona iman gətirməzdilər. (Şuəra surəsi, 198-199)

Bu ayə ikinci mənası olaraq, işarəvi mənada hz. Mehdi (ə.s)-a də işarə edir. Hz. Mehdi (ə.s) də ərəbcə bilməz, amma Quranı izah edəcək. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) ərəbcəni çox yaxşı bilir. “Quranı izah etmə, ən yaxşı şəkildə izah etmə və şərh mövzusunu ona nazil etsəydik” kimi düşünsək ayəni, yəni ikinci məna olaraq, işarəvi məna olaraq, hz. Mehdi (ə.s) da insanlara oxuyacaq, amma iman etməyən yenə iman etməyəcək. İkinci mənası olaraq hz. Mehdi (ə.s) -ın ərəbcə bilməməsinə və buna baxmayaraq Qurandan tərcümədən, təfsirdən və ya əhli-sünnə əsərlərdən oxuyaraq anlayacağına və izah edəcəyinə işarə edir. Çünki aydındır ki, tərcümə olaraq oxuyaraq izah edəcək.