O zaman münafiqlər və qəlblərində mərəz (şəkk) olanlar: “Allah və Onun peyğəmbəri bizə yalan vəd etmişdir. (Biz zəfər çala bilməyəcəyik)” – deyirdilər. (Əhzab surəsi, 12)

Münafiq həm ürəyindən keçirir, həm uyğun yerdə diliylə də söyləyir. Məqsədi xəstəliyi yaymaq, intizamsızlıq meydana gətirmək. Peyğəmbərə, imama qarşı hörməti yox etmək, etibarı yox etmək, “səndən daha yaxşıyam, müsəlmanlar içində qalacağam, amma sən də səhvi bil” şəklində bir üslub istifadə edir. Peyğəmbər, haşa, boş bir təsbit etdi, boş yerə bizi apardı, haşa, “bir daha etmə” kimi, “bax sən də insansan səhv edə bilərsən”, “bax burada səhv etdin”, şəklində üst pərdədən üslub istifadə edir.