10/57- Ey insanlar, Rəbbinizdən sizə bir öyüd, sinələrdə olana bir şəfa və möminlər üçün bir hidayət və rəhmət gəldi.

17/82- Qurandan möminlər üçün şəfa və rəhmət olan şeyləri endiririk. Halbuki o, zalımlara itkilərdən başqasını artırmaz.

41/44- … De ki: “O, iman edənlər üçün bir hidayət və bir şəfadır. İman etməyənlərin isə qulaqlarında bir ağırlıq vardır və o (Quran), onlara qarşı bir korluqdur. Məhz onlara (sanki) uzaq bir yerdən səslənilər”.

Şəfa: Allah bir xəstədən bəhs edir və “Quran da şəfadır” deyir. Ürəkləri xəstə olanlar həkimə təslim olub özlərini müalicə etdirəcəklər. Bütün hadisə xəstəliklərini qəbul edib özlərini müalicə etdirmək istəmələri və həkimə təslim olmalarıdır.

Ürəklərində xəstəlik olanlar üçün asanlıq budur, münafiqlikdən dönmək mümkündür, onsuz da bu, Quranda var. Amma ürəklərində xəstəlik olanlar onsuz da mömindirlər. Möminlər ürəklərindəki xəstəliyin getməsi üçün Allaha dua edirlər. Möminlərin duası var. “Rəbbim ürəklərimizdəki xəstəliyi aradan qaldır” deyirlər. Müsəlmanın ürəyində xəstəlik olması, qarşılaşacağı bir vəziyyətdir, rahatca şəfa tapacağı bir vəziyyətdir. Yəni dua edib səbəbə sarıldığında ondan qurtular.