Ey iman edənlər, Allahın SİZİN ÜÇÜN HALAL ETDİYİ GÖZƏL ŞEYLƏRİ HARAM ETMƏYİN VƏ HƏDDİ AŞMAYIN. Şübhəsiz, Allah həddi aşanları sevməz. (Maidə surəsi, 87)

Münafiq, Allahın halal etdiyini haram edər. Münafiqlərdə və ürəyində xəstəlik olanlarda bu meydana gələr. “Öz özünüzə haramlar, halallar çıxarıb dini içindən çıxılmaz hala gətirməyin, Allah adına yalan danışmayın”. Ona görə münafiqlər və müşriklər həmişə həlak olurlar. Allah Quranda müşriklər və münafiqlərin uydurmaçılığına diqqət çəkir.