“Bizdən olan haqq üzrə Qaim (Hz. Mehdi (əs)) qiyam etmədikcə əsla qiyamət qopmaz. Bu da Allahın icazə verdiyi bir zamanda olacaqdır. Ona inanan xilas olar, ondan geri qalan isə həlak olar. Ey Allahın qulları, Allahdan qorxun, MEHDİ (Ə.S) ZÜHUR EDƏNDƏ, HƏR ŞEYİ BİR KƏNARA BURAXIB MÜMKÜN OLAN HƏR VASİTƏYLƏ ONA TƏRƏF QAÇIN. ÇÜNKİ, O ALLAHIN XƏLİFƏSİ VƏ MƏNİM QƏYYUMUMDUR.” (Biharül-Ənvar, c. 51, s. 65; İsbatül Hüdad, c. 6, s. 382)

images1