Özlərini öyənləri görmürsənmi? Xeyr! Allah istədiyini tərifləyər və onlara xurma çərdəyindəki lif qədər haqsızlıq edilməz. (Nisa surəsi, 49)

Münafiqlər özünü övliya kimi göstərər. Sanki boyun əzələləri tutulmuş kimi eqoistlikdən son dərəcə inadçı, özündən çox əmin, hər biri özünü ilah kimi görər. Hər biri ayrı bir dövlətdirlər, öz-özlərinədir ağıllarınca.