İbn Hacər bu mövzudakı təhlillərində, onun fəzilətli olmasının səbəbini, dövrdəki ağır fitnələri göstərir.  “Dövrünün fitnələri çox olduğu üçün onun məziyyətləri (başqalarından ayıran və ucaldan xüsusiyyətləri) də çoxdur. (İbn Hacər, a.g.e., s. 71)

flowers 243(1)